Brieven

Eurobonds

Gemiste kans voor de Nederlandse pensioenfondsen

Foto Marcel van Hoorn

Welke adviseurs heeft minister Hoekstra (‘Het is glashelder: van eurobonds is geen sprake’, 10/4)? Juist nu was er een mooie kans om onze pensioenfondsen een steuntje in de goede richting te geven en hun dekkingsgraad te verhogen. Dit is nu juist hét moment om één in Europa te zijn. De eerste eurobond, 15 miljoen dollar, werd al uitgegeven op 1 juli 1963 voor de financiering van de Italiaanse Autostrada door de Engelse handelsbank S.G Warburg. Londen profiteerde van die ontwikkelingen en de City werd het nieuwe financiële centrum. Eurofima (Europese Spoorwegen), EIB (Europese Investeringsbank), en vele anderen volgden deze nieuwe eurobondroute die nu is uitgegroeid tot grootste internationale kapitaalmarkt. De naam ‘eurobond’ is vandaag de dag verwarrend: het gaat dus niet om een obligatie alleen in euro’s, maar het is een obligatie die over grenzen heen kan gaan. De beleggingsportefeuilles van veel pensioenfondsen zitten al vol met Nederlands en Duits staatspapier die momenteel een lage en zelfs negatieve rente geven. De aankoop van bestaand Italiaans staatspapier is veelal door huidige richtlijnen verboden. Met uitgifte van nieuwe eurobonds, met Europese garantie, worden zwakkere landen geholpen. De Nederlandse pensioenfondsen krijgen meer spreiding in hun portefeuille en bovenal een hogere rentevergoeding.


oud bestuurder ICMA,