Noodpakket

650 miljoen voor schade geleden door agrarische sector

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteelt, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet met in totaal 650 miljoen euro voor de schade die is geleden door de uitbraak van het coronavirus. Veel bedrijven in deze sectoren hebben te maken met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en hun grootste binnenlandse afzetmark: de horeca. Dit schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) in een brief aan de Tweede Kamer. „We hebben hier te maken met bedrijven die in een unieke positie zitten.” (NRC)