Ledenraadpleging

Leden 50Plus moeten ruzie in partijtop beslechten

Ouderenpartij 50Plus gaat haar leden raadplegen om het interne conflict rond voorzitter Geert Dales op te lossen. Fractievoorzitter in de Tweede Kamer Henk Krol liet NRC weten dat die ledenraadpleging „met enige spoed” georganiseerd gaat worden en „desnoods digitaal” plaatsvindt. Een van de onderwerpen waar de afgelopen weken ruzie over ontstond was dat Dales stemmingen over kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma digitaal wilde houden. Partijleden vertrouwden dit niet en spanden een kort geding aan. De fracties in de Tweede en Eerste Kamer (met uitzondering van Krol), partijopricher Jan Nagel en enkele provinciale afdelingsvoorzitters zegden dinsdag het vertrouwen op in Dales, die ze „grof taalgebruik” en een „autocratische stijl” verweten. (NRC)