Kamer van Koophandel

Kwart van kleine bedrijven door coronacrisis en overheidsingrijpen in financiële problemen

Ongeveer een kwart van de kleinere bedrijven is al in financiële moeilijkheden door de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de overheidsmaatregelen, meldt de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van van een peiling. Meer dan driekwart van de bijna 3.400 respondenten geeft aan dat de verlenging van de beperkende maatregelen tot 28 april hun financiële situatie in grote mate verslechtert.

De vooruitzichten zijn voor zogeheten micro-mkb’ers (tot tien man personeel) nog grimmiger. Van hen verwacht 80 procent er sterk op achteruit te gaan. De maatregelen doen vooral pijn bij mensen in de horeca, persoonlijke dienstverlening, cultuur en sport. In die sectoren verwacht 90 procent dat hun financiële situatie in grote mate verslechtert. Slechts 5 procent van alle respondenten zegt geen financiële gevolgen te voelen van de verlengde maatregelen.

Zowel bij mkb’ers als bij zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is het wegvallen van orders en opdrachten het grootste euvel. Daarover klaagt 64 respectievelijk 59 procent. Ongeveer een derde van beide groepen heeft er last van dat hun bedrijf op last van de overheid tot nader order is gesloten. Van de mkb’ers zegt bijna 40 procent van d ondervraagden volgende maand de vaste kosten niet meer opbrengen. Bij zzp’ers is dat 30 procent. (ANP)