Brieven

Brieven

Trump en de WHO

Goedkoop, duurkoop

Nu president Trump de financiering aan de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) heeft opgeschort, besparen de VS zo’n 400 à 500 miljoen dollar op jaarbasis. De rekening zal echter wel degelijk betaald worden. Door de Amerikanen zelf, en door de landen met de kleinste portemonnee. Sommige zaken, zoals het imago en de machtpositie van een land, zijn moeilijk alleen in geld uit te drukken. Wanneer deze crisis voorbij zal zijn, is het waarschijnlijk niet het economische scorebord dat burgers in de wereld bij blijft. Het zullen de Chinese artsen zijn die lachend in Italië uit het vliegtuig stapten. De Russische hulppakketten die met evenveel tegenzin als noodzaak werden aangenomen in New York. En helaas ook het moment waarop de VS besloot om de kwetsbaarste landen in tijden van crisis de rug toe te keren. Wij hebben de luxe dat we op het RIVM kunnen vertrouwen. Maar veel landen zijn van de WHO afhankelijk voor data, adviezen en soms zelf hun materiële voorzieningen. Het veelvoud van Trumps bezuiniging zal niet door de VS, maar door ontwikkelingslanden betaald worden.

Bluetooth

Extra onzekerheid

Hoe kan bluetooth bruikbaar zijn bij het onder controle brengen van de coronaverspreiding? Bluetooth heeft in een open ruimte een bereik tot 100 meter. Als je in een supermarkt bent geweest met tientallen anderen binnen een straal van minder dan 100 meter, waar later ook een drager tussen blijkt te zitten? Dat levert vooral extra onzekerheid op, want bluetooth stopt niet op 1,5 meter afstand.

Culturele sector

De kunst redt óns

Kunst hoeft niet gered te worden (Kabinet, red de kunsten, ze zijn vitaal, 15/4). Kunst zal óns redden en dat heeft zij altijd gedaan. Kunst is het delen van verhalen en dat biedt troost, schoonheid, begrip en wijsheid. De mens is een narratief wezen. Het is een eerste levensbehoefte gelijk aan eten en drinken. Het is de dood en het leven. Verhalen met grote blijvende impact komen niet zelden uit donkere tijden voort. Hiphop is ontstaan uit een gebrek aan instrumenten en muziekonderwijs. Freek de Jonge had in elke omstandigheid kunst gemaakt alleen was hij er misschien niet rijk van geworden. De mensen in deze sector verdienen steun, net als de winkelier maar ‘het applaus’ kiest zijn eigen weg.

Koningsdag

Uitstel 1

Met de jaarlijkse lintjesregen weer in aantocht moet ik denken aan al die artsen, verpleegkundigen en verzorgenden die steeds het gevaar lopen om door het virus getroffen te worden. Ze offeren hun persoonlijk leven en veiligheid op voor hun zieke medemens. Ik vind dat zij een lintje verdienen maar ze krijgen het niet. Wordt het geen tijd om, in elk geval dit jaar, de lintjes over te slaan uit respect voor deze mensen?

2021

Uitstel 2

Terecht schrijft Menno Tamminga dat de opvolger van Wopke Hoekstra zijn borst nat kan maken (Italië, HEMA en KLM. Wie wordt er gered?, 14/3). Het zou goed zijn om de komende verkiezingen in 2021 een jaar uit te stellen. Ik begrijp dat dat een ondemocratische beslissing zou zijn, maar ofschoon iedere politicus zegt in het landsbelang te handelen, voorzie ik straks een inzet op partijbelang. Maar landsbelang moet voorlopig zwaarder wegen.

Correcties/aanvullingen

Shakespeare

In de recensie Concertgebouwstream mist intimiteit (9 april, pag. C2) is het Shakespeare-citaat „The empty vessel makes the greatest sound” foutief vertaald met „Lege schepen klinken het hardst”. Dat had moeten zijn: „Holle vaten klinken het hardst.”