Algemeen directeur van Triodos Bank Nederland, Matthijs Bierman zegt dat het doorrekenen van de hogere kosten hoort bij het financieel sterk houden van zijn bank.

Foto Freek van den Bergh/ANP

Interview

Triodos voert een negatieve rente in vanaf ton aan spaargeld

Matthijs Bierman | Topman Triodos Triodos verhoogt de kosten voor betaal- en spaarrekeningen. „Niemand verdient bij ons geld ten koste van anderen.”

Klanten van Triodos Bank Nederland die meer dan 100.000 euro spaargeld bij de bank aanhouden, krijgen vanaf 1 juli een negatieve rente van een half procent per jaar doorgerekend op het saldo boven een ton. Dat maakte de bank woensdag bekend via een mail aan haar klanten.

Triodos verhoogt ook de kosten voor betaalrekeningen per maand met 1 tot 1,50 euro en gaat als eerste bank geld vragen voor het aanhouden van een spaarrekening: 2 euro per maand. Alleen jongeren houden lage of geen kosten.

De bank, die 370.000 klanten heeft in Nederland, heeft met de negatieve rente op het saldo boven een ton of meer een primeur. Bij de meeste banken kregen klanten sinds eerder dit jaar een negatieve rente gerekend vanaf bedragen van een miljoen euro.

Matthijs Bierman, algemeen directeur van Triodos Bank Nederland, licht de kostenverhogingen toe. „De essentie van de negatieve rente is niet dat dit veel klanten moet gaan raken; maar zo’n 2 procent van onze klanten heeft een ton spaargeld of meer. Het is meer een maatregel om ervoor te zorgen dat mensen die zo veel geld bij ons willen stallen beseffen dat ze kosten die we daarvoor maken doorberekend krijgen.”

Waarom is dit nodig?

„Wij willen een gezonde financiële bedrijfsvoering houden. Door de lage rente kunnen we niet meer zoals in het verleden de kosten voor een spaarrekening of betaalrekening goedmaken door de renteopbrengsten op de tegoeden. Tegelijkertijd gaan de kosten omhoog. We doen investeringen om financiële criminaliteit tegen te gaan, en in privacy- en dataveiligheid.

Lees ook: Spaargeld is niet langer een stabiele winstbron voor banken

„Wij moeten bovendien, net zoals alle banken, een deel van het spaargeld liquide houden. Dat is nodig om mensen die hun spaargeld van hun rekening willen halen te kunnen bedienen. Dat deel staat bij de Europese Centrale Bank, en dat kost ons ook geld.

„Bij Triodos als duurzame bank hoort een model waarin alle stakeholders fair benaderd worden. Niemand verdient geld ten koste van anderen. Onze certificaathouders krijgen een bescheiden dividend – al wordt dat dit jaar niet uitgekeerd. Onze medewerkers krijgen keurige salarissen maar geen bonussen. En onze klanten krijgen eerlijke tarieven doorberekend.”

Hadden jullie dit ook gedaan als er geen coronacrisis was?

„Ja, het besluit was al genomen.”

Als ik jullie cijfers vergelijk – rentemarge, kosten – met andere banken, dan zijn die van jullie slechter. Jullie hebben bijvoorbeeld voor 1 euro inkomsten, 80 cent aan kosten. Jullie rendement op eigen vermogen is 3,4 procent, waar De Volksbank bijvoorbeeld 7 procent heeft. Kan dat wel voor een gezonde bank?

„Nou het rendement op het eigen vermogen is bescheiden, dat kunnen we niet anders zeggen. Dat is onder andere een gevolg van de keuze om zeer stevig gekapitaliseerd te zijn.

„Maar het is ook het gevolg van het feit dat wij niet op winstmaximalisatie gericht zijn en in de kredietverlening altijd kijken naar een goede balans tussen risico, rendement en maatschappelijke impact. Dat betekent dat we wat meer tijd stoppen in relaties met een ondernemer dan anderen. Dat is een bedrijfsmodel dat meer geld kost.

Is dat nu niet lullig voor jullie klanten dat zij de kosten voor hun kiezen krijgen, die jullie maken vanwege expansie?

„Klanten komen nooit zomaar bij Triodos. Onze bedrijfsvoering is er niet op gericht om de goedkoopste betaalrekening te hebben, of de allernieuwste app te ontwikkelen. Wij willen mensen aantrekken die zeggen dat ze er een eerlijke prijs voor willen betalen. Maar natuurlijk willen die ook dat we de prijs in de hand houden.”

Lees ook: Triodos Bank, groene David in ’n grijze bankwereld

U zegt dat de kosten eerlijk worden verdeeld. De kosten voor rekeningen gaan nu omhoog, de handel in certificaten is stilgelegd, het dividend voor dit jaar is geschrapt. Gaan de medewerkers nog bijdragen?

„Er worden nu minder makkelijk mensen aangenomen dan in het verleden tijdens groeifases. Er moet met weinig mensen heel veel werk verricht worden. De salarissen zijn niet slecht in de financiële sector – ik ben de eerste om dat toe te geven – maar zijn in vergelijking met andere banken zeker niet hoog. En wij doen niks aan variabele beloning.”

Er wordt steeds gezegd, door banken, de minister, Klaas Knot, dat banken nu echt gezond aan de crisis begonnen zijn. Geldt dat ook voor Triodos, nu jullie de kosten verhogen?

„Ja. Zeker. Sterker nog, we zijn financieel heel gezond, we hebben veel kapitaal. Dat hebben we liever dan dat extra centje rendement. Zodat we de ondernemers kunnen blijven helpen.”

Een aantal certificaathouders was niet blij met de stillegging van de handel. Het is toch wel zuur dat iemand die nu misschien geld nodig heeft zo’n certificaat niet kan verkopen?

„Het is heel vervelend, ik kan het niet mooier maken dan het is. Ik kan nog niet zeggen wanneer de handel weer opengaat.”

En waarom kon dat niet anders?

„De certificaten, die tegen hun intrinsieke waarde worden genoteerd, kunnen alleen verkocht worden als er kopers tegenover staan. Door de coronacrisis was dat evenwicht er niet, waarna wij de handel hebben stilgelegd.”

Er is geen mogelijkheid dat jullie dat zelf terugkopen?

„Voor een deel. Om de normale wekelijkse fluctuaties op te vangen van kleine hoeveelheden kunnen wij die markt in stand houden, maar dat is beperkt.”

Zou dat potje niet in de toekomst wat groter moeten zijn, om de certificaathouders te beschermen?

„Daar zouden we naar kunnen kijken. Maar uiteindelijk is dit de consequentie van het feit dat dit certificaat handelt tegen de intrinsieke waarde. Dat daardoor af en toe de liquiditeit beperkt is, hebben we ook altijd gezegd. Dat blijkt nu. Maar we hopen dat we zo snel mogelijk de handel wel weer mogelijk kunnen maken.”

Correctie 15 april 2020: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Triodos geld stalde bij de Europese centrale banken. Dat moet de Europese Centrale Bank zijn en is hierboven aangepast.