Iets minder verkeersdoden in 2019, wel toename onder twintigers en dertigers

Verkeersveiligheid Vorig jaar kwamen 661 mensen om het leven in het verkeer. Het aantal dodelijke slachtoffers tussen de 20 en 40 jaar nam fors toe.
Bloemen bij een stoplicht in Den Haag na een dodelijk verkeersongeluk.
Bloemen bij een stoplicht in Den Haag na een dodelijk verkeersongeluk. Foto Laurens van Putten/Hollandse Hoogte

Het aantal verkeersdoden in Nederland is in 2019 licht afgenomen. Er kwamen vorig jaar 661 mensen om het leven in het verkeer, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Daarmee lag het aantal verkeersdoden 2,5 procent lager dan in 2018, toen het aantal verkeersdoden onverwacht fors was gestegen.

Opvallend is dat het aantal verkeersslachtoffers van 20 tot 40 jaar met bijna een kwart toenam, terwijl in alle andere leeftijdscategorieën die het CBS hanteert een daling zichtbaar is. Er kwamen vorig jaar in totaal 183 twintigers en dertigers te overlijden in het verkeer. De toename was het grootst bij inzittenden van personenauto’s, motorrijders en bromfietsers.

Minder fietsers

De meeste slachtoffers die in 2019 om het leven kwamen in het verkeer waren inzittenden van een personenauto (237), bijna 30 procent van hen was passagier. Hoewel er minder fietsers om het leven kwamen in vergelijking met een jaar eerder, nam het aantal dodelijke slachtoffers op een e-bike wel toe van 57 naar 65. Dit aantal ligt in werkelijkheid mogelijk hoger omdat bij registraties van doodsoorzaak vaak geen onderscheid wordt gemaakt naar het type fiets.

Verkeersslachtoffers van 60 jaar en ouder hebben volgens het CBS relatief vaak een fietsongeval, verkeersdoden jonger dan 60 jaar komen voornamelijk om het leven bij een auto-ongeluk. De afname van het aantal dodelijke slachtoffers tussen de 40 en 60 jaar deed zich vorig jaar voornamelijk voor onder fietsers.

In Noord-Brabant vielen de meeste verkeersdoden (142), gevolgd door Noord-Holland en Gelderland (87). In Noord-Brabant nam het aantal verkeersdoden afgelopen jaar wel licht af ten opzichte van 2018, toen dit aantal met ruim 50 procent was gestegen.

Het kabinet kondigde eind 2018 aan ernaar te streven het aantal verkeersdoden in 2050 terug te brengen tot nul. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) sprak toen de verwachting uit dat een eerdere doelstelling van maximaal vijfhonderd dodelijke slachtoffers in 2020 niet zou worden gehaald.

Lees ook dit interview: ‘Nul verkeersdoden? Je kunt ver gaan’