Opinie

Extreme maatregelen

Blijf alert als rechten worden ingeperkt

Foto ANP

Nu het coronavirus als een spook door de wereld raast, nemen landen maatregelen om het virus in te dammen, wat noodzakelijk is. Sommige maatregelen gaan ver, zoals in Frankrijk, waar politieagenten massaal zijn gemobiliseerd en checkpoints zijn ingesteld, en zoals in de landen die de noodtoestand hebben uitgeroepen. Ook Nederland heeft maatregelen genomen, vooralsnog gaan die minder ver en hopelijk werpen ze hun vruchten af. Toch moeten we alert zijn. Want wat gebeurt er met die beperkende maatregelen als het coronavirus is overwonnen? Ook hier zullen weinig mensen bezwaar hebben – mocht het nodig blijken – tegen het uitroepen van de noodtoestand, met speciale bevoegdheden voor autoriteiten, en mogelijk meer politie of zelfs het leger op straat. De overheid onderzoekt al de mogelijkheid om contactapps te verplichten. Maar wat als de crisis over is? Speciale maatregelen plegen nog al eens te beklijven, ook als ze niet meer noodzakelijk zijn. In Hongarije heeft Orbán het coronavirus aangegrepen om een greep naar de macht te doen. Nederland is Hongarije niet, maar toch is het van belang er waakzaam op te zijn dat maatregelen die de democratische speelruimte beperken en de privacy schenden niet blijven na de coronacrisis. Noch dat ze mainstream worden in de publieke opinie. Laten we daar samen alert op blijven.