Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

De trefwoorden deze week: solidariteit, klimaat en economie – in willekeurige volgorde, maar vaak wel alle drie in dezelfde brief.

In ons postvak troffen we stapels mails die ingingen op de EU-besprekingen over steun voor zuidelijke lidstaten. „Sinterklaas bestaat, en hij zit daar”, schreef Frans Smelt vrij naar Wiegel over een lezer die in een afgedrukte brief voor euro-obligaties pleitte. Nederland moest de poot stijf houden, vond Bert Pots: „Medische hulp ja, economische hulp nee.” Alberto Mondragon legde een link met het milieu: „Wat weerhoudt ons ervan solidair te zijn met elkaar en met ecosystemen?”.

Dat brengt me op het klimaat. Dat is sinds het begin van de coronacrisis sowieso een onderwerp waarover erg veel brieven en artikelen binnenkomen. Veel lezers zien in de pandemie hun gelijk bevestigd dat de wereld is doorgedraaid. Overheden kunnen volgens Aad Breed nu aanschouwen „dat de natuur zich herstelt als de economie instort”. Rocus van Oosten wijst op „overbevolking [...] onze omgang met dieren, de onbeperkte reislust, consumentisme en globalisering” als oorzaken van de pandemie. Maar Henk Marquart Scholtz vindt de voortdenderende „klimaattrein” in tijden van economische nood juist „pure waanzin”. Nederland zal „gebukt gaan onder een zware economische terugval”.

Evert-Jan van Leeuwen stoorde zich eraan dat we in een rubriek ‘Twistgesprek’ over de milieubeweging in dit verband spraken van „politiek activisme”. Het is waar, we hebben bij de opinieredactie gepoogd te matigen met stukken van mensen die corona aangrijpen om een punt te maken dat ze eigenlijk al jaren maken. Lees in deze bijlage vooral ook Bas Heijne over wat hij in dit verband „parmantige duidingsdrift” noemt. Maar de discussie blijft natuurlijk open. Voor iedereen en voor alle onderwerpen. Ook niet-corona-gerelateerd trouwens.

chef Opinie