Coronacrisis

Akkoord vastgoed en retail: huur opgeschort

De retailsector, de vastgoedbedrijven en vastgoedfinanciers hebben richtlijnen opgesteld over de manier waarop winkels die in ernstige problemen zijn gekomen door de coronacrisis hulp kunnen krijgen. Zo is onder meer overeengekomen dat de verhuurders van de panden de huur (deels) opschorten in april, mei en juni. Ook zullen ze geen winkeliers uitzetten als die kunnen aantonen dat de problemen komen door de crisis. Detailhandel Nederland bevestigt het akkoord op zijn website.

Het „steunakkoord” is niet bindend, meldt het ministerie van Economische Zaken vrijdag. Wel waren de belangrijkste brancheorgisaties betrokken bij het overleg, waarin plannen zijn bedacht om de retailhandel meer lucht en tijd te geven in deze financieel zware tijd. Het is volgens het ministerie een „gentlemen’s agreement” tussen retailers, de detailhandel en vastgoedondernemers. Er zijn ook afspraken gemaakt over heropening van winkels, zodra dat weer (deels) kan. Op de lange termijn komt mogelijk kwijtschelding van betalingsverplichtingen in zicht. Daar moeten nog nadere afspraken over komen.

Banken geven financiële ruimte voor deze afspraken doordat ze voor een periode van zes maanden uitstel van aflossing verschaffen aan verhuurders en bereid zijn tot maatwerkafspraken voor grotere financieringen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat roept andere vastgoedfinanciers op om de banken hierin te volgen, en heeft toegezegd te bekijken of ze deze regeling algemeen verbindend kan maken. (NRC/ANP)