Scholierenkrant 7Days ter ziele

Tijdschrift Uitgeverij Sijthoff Media stopt met 7Days, de weekkrant voor middelbare scholieren. „We moesten concurreren met hormonen, sport en smartphones.”

Jongerenkrant 7Days stopt ermee. Vrijdag verscheen het laatste nummer. Het wekelijkse nieuwsblad voor middelbare scholieren kampte al een paar jaar met teruglopende aantallen abonnees en draaide volgens de uitgever een paar ton verlies per jaar. Zeven redacteuren zijn ontslagen. De zusterbladen voor basisscholieren, Kidsweek (betaalde oplage 63.000) en Samsam (oplage 110.000), blijven wel bestaan.

Volgens Joris van Roemburg van uitgeverij Young & Connected (onderdeel van Sijthoff Media) is 7Days slachtoffer van de ontlezing onder jongeren: „We moesten concurreren met hormonen, sport en smartphones”. Het blad, met een betaalde oplage van 15.000 abonnees, dreef voor 85 procent op abonnees en voor 15 procent op adverteerders. Als het blad zou zijn doorgegaan, zegt Van Roemburg, zouden de verliezen het wél winstgevende Kidsweek hebben aangetast.

Geen koper

Dat het slecht ging met 7Days, bleek al vorig jaar. De uitgever heeft geprobeerd om meer scholen te bewegen om abonnementen af te sluiten. „Maar er zijn 760 middelbare scholen in Nederland; de afzetmarkt is beperkt, en de winstmarges van schoolabonnementen zijn klein.” Toen dat niet voldoende opleverde, heeft de uitgever vanaf januari geprobeerd een koper te vinden. Ook dat mislukte. Volgens uitgever Willem Sijthoff van moederbedrijf Sijthoff Media is de ondergang van 7Days niet gerelateerd aan de coronacrisis.

Kidsweek begon in 2003, de spin-off 7Days begon in 2009. In 2010 nam Sijthoff de titels over van de Persgroep. Bij de bladen horen ook lespakketten voor begrijpend lezen, Nederlands, burgerschap en mediawijsheid.

Adformatie alleen online

Een andere titel van Sijthoff, Adformatie (betaalde oplage 6.2000) richt zich op een markt die het zwaar heeft in de coronacrisis, de marketing, en heeft de papieren editie opgeschort. In een verklaring schrijft hoofdredacteur Susanne van Nierop: „Omdat 85 procent van onze magazines wordt bezorgd op werkadressen waar deze maanden niemand zit, hebben we besloten even geen print te maken.” In plaats daarvan heeft zij de site aangepast: die draait nu onder meer om een liveblog en een talkshow over de crisis.

Sijthoffs andere merken richten zich op de overheid (Binnenlands Bestuur, onderzoeksbureau Atlas van gemeenten) en de ICT-sector (AG Connect, iBestuur) en hebben volgens de uitgever minder last van de conjunctuur.

Aanvulling 10 april: Aangevuld met meer informatie over Adformatie.