Massagraven in New York

Lucas Jackson

Op Hart Island, een eiland voor de kust van het New Yorkse stadsdeel de Bronx, worden overledenen ter aarde besteld in een massagraf. Op het eiland worden al sinds de 19de eeuw mensen begraven van wie geen nabestaanden bekend zijn. Door de coronaepidemie in New York is het begrafeniswezen van de stad sterk overbelast.