Brieven

Brieven

Tropenartsen

Vergoed opleiding

In het Medisch Contact viel mijn blik op een advertentie waarin een tropenarts gezocht wordt: voor een ziekenhuis in Brabant! Terwijl de jongens en meiden die tropenarts willen worden de opleiding zelf moeten betalen, omdat tropenartsen „nou eenmaal in de tropen werken en wij daar hier in Nederland niets aan hebben”, zoals het goedkope argument altijd luidt. Maar nu heeft de tropenarts, of eigenlijk arts internationale gezondheidszorg en tropische geneeskunde (AIGT) zoals hij tegenwoordig heet, zijn waarde voor de gezondheidszorg in Nederland definitief bewezen. Veel van deze jonge collega’s hebben ervaring opgedaan met een uitbraak van mazelen of cholera. Enkelen hebben hun leven op het spel gezet bij het bestrijden van de ebola-epidemie in West-Afrika. En nu blijken zij van onschatbare waarde bij het bedwingen van de corona-epidemie in ons eigen Nederland. Tropenartsen hebben bij wijze van uitzondering ook ervaring met het triëren van patiënten, waarbij sommigen niet meer voor behandeling in aanmerking komen. Mocht het in Nederland zover komen, dan kunnen we ook die ervaring goed gebruiken. Maar dan zijn we wel moreel aan deze tropenartsen verplicht hun opleiding te gaan financieren.


voorzitter Netherlands Society for International Surgery

Medische ethiek

Jong en oud zelfde recht

Ethici en andere specialisten menen in deze coronacrisis het juiste of beste antwoord te kunnen geven op de meest belangrijke vragen: mogen we ervoor kiezen om jongeren voorrang te geven op ouderen, wanneer alle andere medische criteria ons niet helpen en er toch keuzes gemaakt moeten worden omdat de middelen en/of personeel tekortschieten? Het argument waarmee elke twijfel of tegenspraak de mond gesnoerd wordt is, dat de jongere generatie recht op voorrang heeft. Is het immers niet zo dat de oudere generatie al de jaren heeft gehad die zij nog tegoed hebben? Mijn antwoord hierop is: nee! Niemand heeft het recht om een aantal levensjaren op te eisen ten koste van een ander! We hebben onze mensenrechten, en die zijn echt niet opgesteld om de een iets meer gelijk te laten zijn dan een ander. Ze gelden ongeacht geslacht, ras, religie of leeftijd. Inbreuk hierop beschouw ik als een moreel-juridisch vergrijp dat indien nodig tot aan het hoogste gerechtshof aangeklaagd moet worden.

Patiëntengegevens

EPD misbruikt

Afgelopen maandag bracht RTLNieuws met trots gegevens over het werkelijke aantal besmettingen met corona in verpleegtehuizen. De gegevens waren afkomstig van GeriMedica, een bedrijf dat 55 procent van alle elektronische patiëntendossiers (‘EPD’) in verpleegtehuizen beheert. Het EPD is bedoeld om betere zorg te leveren aan de patiënt. Hoewel het natuurlijk prettig is om te weten hoeveel corona-besmettingen er zijn, is het EPD nooit bedoeld geweest om geagreggeerd informatie over patiënten te verzamelen. GeriMedica had beter moeten weten. Het EPD is omgeven met extra wetgeving, om privacy te waarborgen. Als zelfs het EPD al op deze manier misbruikt wordt door het bedrijf dat het beheert, houd ik mijn hart vast voor de nieuwe apps van minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA).

Immuun

Geef mensen een pas

In plaats van geïnfecteerde coronapatiënten te registreren en te volgen via een app zou het beter zijn om mensen met een ‘bewezen‘ immuniteit een soort van paspoort te sturen zodat zij weer kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en economische verkeer. Dit zou op basis van vrijwilligheid (en beveiligd, desnoods via Digid), kunnen worden bewerkstelligd. Er zijn twijfels over de betrouwbaarheid van deze testen, maar de specificiteit lijkt hoog te zijn. Met andere woorden: als deze sterk positief is dan is immuniteit zeer waarschijnlijk. Dus: grootschalig testen op immuniteit, met alle beperkingen van dien. Dit lijkt mij de beste strategie om eenzaamheid, huiselijk geweld en verdere verspreiding tegen te gaan.