Twee herkansingen voor eindexamenleerlingen

Coronavirus Nu het centraal eindexamen niet doorgaat vanwege het coronavirus, kunnen scholieren het cijfer van twee vakken ophalen met een toets die voor 50 procent meetelt voor het eindcijfer.
Met een schooltas aan een vlaggenstok, hier in Amsterdam, vieren scholieren traditioneel dat zij geslaagd zijn.
Met een schooltas aan een vlaggenstok, hier in Amsterdam, vieren scholieren traditioneel dat zij geslaagd zijn. Foto Simon Lenskens

Eindexamenkandidaten mogen twee vakken ophalen met een speciale herkansingstoets. Die telt voor 50 procent mee voor het eindcijfer, tenzij de leerling er zijn cijfer mee omlaag zou halen. Dat staat in de nieuwe zak-slaagregeling, die woensdag bekend is gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er komt ook een nationaal vlaggenmoment op 4 juni. Het centraal eindexamen gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus.

Normaal gesproken bestaat 50 procent van het eindcijfer van een vak uit het schoolexamen en de andere helft uit het centraal eindexamen. Nu de eindexamens door corona niet doorgaan, hebben leerlingen minder kans hun cijfer op te halen. Daarom is ervoor gekozen dat leerlingen na 4 juni voor twee vakken een ‘resultaatverbeteringstoets’ mogen maken, die even zwaar meetelt als het eindexamen, tenzij een leerling dus lager scoort. Normaal is er plaats voor één herkansing van een centraal eindexamen. De toetsen worden door de scholen gemaakt, en niet zoals bij gebruikelijke herkansingen door het Cito.

Scholierenorganisatie Laks vindt dat de regeling ruimhartiger had gekund. „Er vallen nu acht centraal examens weg, plus een herkansingsmoment. Dat zijn dus negen momenten waarop je je cijfer had kunnen ophogen”, zegt voorzitter Pieter Lossie. „Dat is nu gereduceerd naar twee momenten. Dat is een compensatiemogelijkheid, maar sommige scholieren zullen hierdoor minder tot hun recht komen dan in de reguliere situatie.” Het Laks benadrukt dat scholen de ruimte die zij hebben om nog herkansingen voor schoolexamens te geven, moeten benutten. „Dat is hun verantwoordelijkheid.”

Lees ook: Geen eindexamen, geen ‘rite de passage’ – maar dat overleeft de klas van 2020 wel

Minimale cijfers

Eindexamenleerlingen horen uiterlijk 4 juni van hun school of zij geslaagd zijn. Dit wordt door scholen bepaald aan de hand van de zak-slaagregeling. Daarin staat welke cijfers minimaal nodig zijn, wat verschilt per onderwijssoort. De vereisten zijn „zoveel mogelijk aangesloten” bij de reguliere regeling. Zo mogen havo- en vwo-leerlingen maximaal één 5 als eindcijfer hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

De koepelorganisatie voor voortgezet onderwijs, de VO-raad, zegt in een reactie van scholen te verwachten dat zij op „een verantwoorde en zorgvuldige wijze, met aandacht voor het behoud van het niveau” de leerlingen de gelegenheid bieden het schoolexamen te voltooien. „We hebben als vo-scholen een standaard hoog te houden rond examinering; de waarde van het diploma van dit jaar moet hetzelfde zijn als de afgelopen jaren.”

Op 4 juni wordt een „landelijk moment” ingericht om het einde van de eindexamens te vieren. Vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis is nog onduidelijk hoe deze dag eruit zal gaan zien. „Maar ik hoop dat er die dag veel vlaggen met schooltassen uit kunnen, zoals dat hoort volgens de jaarlijkse traditie”, aldus minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie). „Ik gun ze in deze ongekende crisis met dit landelijke moment toch een mooie afsluiting.” Het Laks is „blij” dat de minister dit verzoek van de organisatie heeft overgenomen.