Digitaal stemmen zorgt voor intern wantrouwen bij 50Plus

Digitaal stemmen 50Plus wil leden digitaal laten stemmen over kieslijsten, partijprogramma en kandidatencommissies. Maar een deel van de achterban wil daar niets van weten.

Geert Dales, partijvoorzitter van 50Plus.
Geert Dales, partijvoorzitter van 50Plus. Foto Remko de Waal / ANP

Een aantal provinciale afdelingsvoorzitters van 50Plus heeft afgelopen weekeind per mail het vertrouwen opgezegd in landelijk partijvoorzitter Geert Dales. Zij vinden dat hij moet opstappen als hij geen openheid wil geven over zijn ambities. In de partij circuleren geruchten dat hij zich kandidaat stelt voor het Tweede Kamerlidmaatschap. Dat gaat niet samen met het voorzitterschap van de partij, vinden de afdelingsbestuurders, want vanuit die positie kan hij invloed uitoefenen op het samenstellen van de kandidatenlijst.

Daarnaast tekenen de afdelingsbestuurders in hun mail aan het partijbestuur protest aan tegen plannen om leden digitaal te laten stemmen over de samenstelling van de commissie die de kandidatenlijst voor de verkiezingen van volgend jaar maart samenstelt. De afdelingsbestuurders willen alleen akkoord gaan met digitaal stemmen als de uitkomst van die stemming onafhankelijk getoetst wordt.

Kort geding

50Plus besloot vorige maand om alle geplande ledenvergaderingen voorlopig op te schorten vanwege de coronacrisis. Het partijbestuur liet weten digitaal stemmen mogelijk te willen maken, niet alleen voor de samenstelling van commissies, maar zonodig ook over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen.

Luister hier naar onze podcast Haagse Zaken, over de manier waarop partijen in de Tweede Kamer nu werken

Niet alleen de afdelingsvoorzitters maar ook andere leden ageren tegen het partijbestuur. Een aantal heeft zich verenigd om een kort geding aan te spannen tegen de plannen. Initiatiefnemer is Peter Pont, voormalig manager van het landelijk partijbureau. Zij noemen digitaal stemmen in de juridische documenten, die deze krant heeft ingezien, „ondemocratisch” en „in strijd met de statuten”.

Het partijbestuur verdedigt het plan om digitaal te gaan stemmen door te verwijzen naar de coronacrisis, waardoor congressen voorlopig onmogelijk zijn. „Nood breekt wet”, zo betoogt 50Plus voor de kortgedingrechter in Den Haag. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.

Groslijst met kandidaten

De tegenstanders van digitaal stemmen maken zich vooral zorgen over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Intern circuleert inmiddels een vertrouwelijke ‘groslijst’ van 194 potentiële kandidaten, zo blijkt uit de processtukken. De afdelingsbestuurders willen de zekerheid dat Geert Dales daar zelf niet op staat. Als dat wel het geval is, willen ze dat hij daar openheid over geeft. „Het staat hem vrij om zich kandidaat te stellen”, zo schrijven zij in de zaterdag verstuurde mail. „Maar dan moet hij daar wel duidelijkheid over verschaffen.”

De leden van 50Plus stemden al eerder digitaal, over de lijsttrekker. Lees er hier meer over.

Dales wil de vraag of hij het Kamerlidmaatschap ambieert desgevraagd niet beantwoorden.

Op de achtergrond van het verzet tegen het partijbestuur en partijvoorzitter Dales spelen ook persoonlijke motieven een rol. De leden die het verzet aanvoeren hebben zelf ook ambities, waarin zij naar eigen zeggen gedwarsboomd worden.

De afdelingsvoorzitter die het woord voert in het verzet tegen Dales, Alfons Leerkes (afdeling Utrecht), maakt er geen geheim van dat hij zelf ook graag de Tweede Kamer in wil. En Peter Pont, de initiatiefnemer van het kort geding, wil voorzitter worden van de interne commissie die de kandidatenlijst samenstelt. Beiden zeggen dat Dales zich over hen heeft uitgelaten in denigrerende bewoordingen.

Het is onduidelijk hoeveel afdelingsbestuurders het verzet tegen Dales steunen. De mail die zaterdag is verstuurd, was ondertekend door zeven van de twaalf bestuurders, maar twee daarvan hebben zich inmiddels teruggetrokken. De afdelingsbestuurder van Friesland, Willem Terpstra, schrijft in een interne mail aan de andere afdelingsvoorzitters: „Ik trek me terug uit deze discussie en alle persoonlijke aanvallen. Dit moet stoppen, er zijn nu al te veel diepe wonden geslagen.”