Opinie

Verkeer(d)

De lessen Nederlands als tweede taal (NT2) moeten nu ook online. Dat valt niet altijd mee. De cursisten in deze groep hebben geen laptops dus we doen het met WhatsApp. De communicatie verloopt vaak via Google Translate. Huiswerkopdrachten worden met een foto teruggestuurd. Ik bel een cursist die zijn huiswerk niet opgestuurd heeft. Hij vertelt dat zijn vrouw ziek op bed ligt. Ik schrik en vraag: „Heeft ze keelpijn, koorts, moet ze hoesten?” Het antwoord laat even op zich wachten. Dan antwoordt hij: „Nee, ze heeft een rotonde in haar hoofd.” Ik neem aan dat ze duizelig is en haal opgelucht adem.