Toneelgroep Maastricht vreest voor voortbestaan

Toneelgroep Maastricht zegt op een faillissement af te stevenen. „De maatregelen van de overheid bieden een schijnoplossing.”

The Great Gatsby – Toneelgroep Maastricht.
The Great Gatsby – Toneelgroep Maastricht. Foto Ben van Duin

‘Als er niets verandert, dan vallen we voor het einde van het jaar om. We stevenen af op een faillissement”, zegt Servé Hermans, directeur van Toneelgroep Maastricht. Veel instellingen in de cultuursector worstelen momenteel om het hoofd boven water te houden. Het gezelschap uit Maastricht, één van de grotere theatergroepen van het land, luidt als één van de eersten de noodklok: het gaat ons niet lukken.

De tot nu toe genomen maatregelen verschuiven de financiële problemen grotendeels naar het einde van het jaar, verklaart Hermans. Ze zijn feitelijk een schijnoplossing. „We worden kunstmatig in leven gehouden”. Zodra Toneelgroep Maastricht in het nieuwe seizoen een nieuwe productie opzet, worden er nieuwe kosten gemaakt en ontstaat er een acuut liquiditeitsprobleem.

Hermans legt uit hoe dat komt: „We lenen nu geld uit de toekomst, omdat de subsidies van de provincie en het rijk eerder worden uitgekeerd. Dat is geld dat we later niet meer krijgen en dus valt de bodem voor toekomstige producties weg. De gemeente Maastricht heeft de betaling van de huur opgeschort, maar dat zijn grote bedragen die we alsnog voor het einde van het jaar moeten betalen.”

Buffer

Er is geen buffer om het inkomstenverlies van de huidige maanden op te vangen. Hermans: „Het zwaartepunt van onze producties ligt dit seizoen in dit voorjaar. We lopen zeven ton aan inkomsten mis. We hebben niet stilgezeten, want door contracten aan te passen en producties te verschuiven hebben we de kosten nog wel enkele tonnen kunnen terugbrengen, maar ook dat heeft een grens. Het verlies is alsnog 3,5 ton. Als culturele organisatie mag je niet te veel eigen vermogen op de bank hebben staan, dus ons spaarpotje is kleiner dan dat verlies: maar 280.000 euro.”

Lees ook: Culturele sector: richt een garantiefonds voor ons op

In september staat er nauwelijks nog geld op de rekening, zegt Hermans. De groep kan zich in de zomer dus nog niet de kleinste tegenvaller permitteren. In december zou het gezelschap helemaal geen geld meer hebben. Dat zou het einde zijn.

Onvoldoende

Een theatergezelschap krijgt ook geen lening van de bank, zegt Hermans, dus de enige oplossing is een noodfonds voor de cultuursector dat op maat geld uitkeert aan noodlijdende instellingen. Dat is ook zijn boodschap aan minister Van Engelshoven (Cultuur, D66), die de instelling van een noodfonds zou overwegen: passende, onvoorwaardelijke financiële steun is onontbeerlijk.

De algemene maatregelen van de overheid zijn onvoldoende. Via de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) kan een tegemoetkoming in de personeelskosten worden aangevraagd, maar de toneelgroep heeft maar zeventien mensen van de honderd medewerkers in vaste dienst. Hermans: „Daar komt bij dat onze inkomsten grofweg bestaan uit twee miljoen euro subsidie en één miljoen opbrengst door kaartverkoop. Subsidie wordt gerekend als omzet, dus onze omzet loopt minder hard terug. Dan krijg je ook minder geld van het NOW.”

Toneelgroep Maastricht zou tot en met juni zes producties in de theaters hebben. The Great Gatsby, Jungfrau, met en van Wilfried de Jong en Wim Opbrouck, familievoorstelling De geheime tuin en coproducties met Philharmonie Zuidnederland (Noa Wildschut speelt Beethoven), met Het Laagland (klassenvoorstelling App je even voor mij) en met Musica Sacra (De vier heemskinderen). Voor alleen Jungfrau en De geheime tuin is volgend seizoen ruimte in de agenda.