Brieven

Lessen van de Spaanse griep

Beperk economische schade, bescherm productieketens

Foto Library of Congress

Het artikel Spaanse griep: afstand goed voor economie (3/4) meldt dat de Amerikaanse steden die in 1918 hard optraden tegen de Spaanse griep (met lockdowns en andere rigoureuze maatregelen) hun economie in 1919 harder zagen groeien dan steden die dit niet of later deden. Maar het zou verkeerd zijn om dit nu als argument te gebruiken voor een wereldwijde lockdown. De huidige economie vertoont duidelijke verschillen met die van 1918-1919. Zo waren in 1918 – net na WO I – mensen het belangrijkste en meest schaarse economische ‘goed’ ; velen waren gesneuveld, verhongerd of zwak. Uit economisch oogpunt moesten zij beschermd worden: zij waren nodig voor de wederopbouw. Internationale ketens waren er nauwelijks, of ze lagen in puin. Een lockdown werkt dan het beste. Nu zijn internationale handels- en productieketens de belangrijkste economische ‘middelen’. En die worden juist het eerste slachtoffer bij een lockdown. Arbeid is er nu voldoende. Bovendien zijn de mensen die de coronamaatregelen dienen te beschermen, de ouderen, vaak economisch inactief. Kortom, de huidige economie is onvergelijkbaar met die van toen. Om schade te beperken, zouden de maatregelen erop gericht moeten zijn de meest waardevolle economische productieketens te beschermen. Dan zal de economie het snelst weer aantrekken.


bedrijfskundige