Kuzu: ‘Ik ben gechanteerd door partijgenoot Öztürk’

Denk Tunahan Kuzu vertrok onlangs onverwacht als politiek leider van Denk. Daar zit een „politieke broedermoord” achter, zo schrijft hij nu op Facebook.

Tunahun Kuzu, hier tijdens een verkiezingsdebat, vindt dat er „broedermoord” op hem is gepleegd.
Tunahun Kuzu, hier tijdens een verkiezingsdebat, vindt dat er „broedermoord” op hem is gepleegd. Foto Bart Maat/ANP

Tunahan Kuzu, de politiek leider van Denk, deed op 21 maart afstand van zijn partijleiderschap onder druk van mede-partijoprichter Selçuk Öztürk. Dat schrijft Kuzu in een verklaring op Facebook. Öztürk, die naast Tweede Kamerlid ook de voorzitter is van de partij, zou Kuzu hebben „gechanteerd” door een buitenechtelijke affaire uit 2018 op te rakelen.

In een lang bericht schrijft Kuzu over een „politieke broedermoordaanslag” door Öztürk. Die affaire, waarover opinieweekblad HP/De Tijd een week na het terugtreden van Kuzu berichtte, zou door Öztürk zijn gebruikt om een slepende ruzie tussen de twee Kamerleden te beslechten. „Wat me nog meer raakte, was de manier waarop deze kwestie door mijn ‘strijdmakker’ werd misbruikt om mij politiek te lynchen”, schrijft Kuzu.

Het Kamerlid schrijft niet expliciet dat hij zijn beslissing om de politiek te verlaten wil herroepen, maar wil wel dat partijleden tijdens de eerstvolgende ledenbijeenkomst op 6 juni „een oordeel vellen over deze kwestie”.

Eerder beschreef NRC hoe de ruzie tussen Kuzu en Öztürk al in 2018 begon en steeds verder opliep. Dat Kuzu en het derde Kamerlid Farid Azarkan eind 2019 samen naar Istanbul gingen, blijkt de druppel te zijn geweest. Tijdens dat bezoek twitteren de twee Kamerleden over de plannen die ze daar bedenken onder de hashtag #lijsttrekkerschap, #campagne2021 en #leiderschapDenk.

Naar aanleiding daarvan stuurde Öztürk in zijn rol als partijleider een brief naar Azarkan, die in handen is van NRC. „Via social media hebben wij vernomen dat jij vanuit Turkije uitingen hebt geplaatst die niet in lijn zijn met de wijze waarop wij binnen DENK werken”, schrijft hij. En: „Het bestuur heeft besloten een onderzoekscommissie in te stellen naar deze reis en eventuele schade die DENK hierdoor kan ondervinden.”

Kuzu reageert in een brief namens Azarkan. Dat het bestuur een onderzoek wil instellen heeft hem „bevreemd”, schrijft hij, omdat het een reis „in de privé-sfeer” betreft. „Met stomheid geslagen was ik over uw schrijven over mogelijke schade die zou kunnen zijn ontstaan.” En: „Ik ga ervan uit dat u met dit schrijven ter goeder trouw heeft gedwaald.” Kuzu verzoekt Öztürk om een „excuusbrief” aan Azarkan waarin de kwestie „onomwonden” wordt rechtgezet. Voor het perspectief: het gaat om drie mannen die samen een fractie vormen in de Tweede Kamer en een kantoor delen op het Binnenhof.

De harde en openlijke machtsstrijd tussen de twee oprichters van Denk gaat ook over de partijstructuur. Binnen Denk heeft het partijbestuur, onder voorzitterschap van Öztürk, veel invloed. Zo beslissen niet de leden over de kandidatenlijsten, maar beslist het bestuur.

In zijn Facebookbericht verwijt Kuzu Öztürk ook „zonder medeweten en toestemming van de fractie” een verkiezingsprogrammacommissie en een kandidaatstellingscommissie te hebben ingesteld.

Dat Öztürk zijn invloed niet wil delen, blijkt ook uit andere conflicten, onder andere over een bestuursverkiezing op de ledenvergadering vorig voorjaar.

Uit een geluidsopname daarvan, die in het bezit is van NRC, blijkt dat een prominent lid daar in het partijbestuur hoopt te worden verkozen. Hij zou zelfs een voordracht krijgen. Maar op die ledenvergadering doen Öztürk en vergaderingsvoorzitter Stephan van Baarle, raadslid in Rotterdam en medewerker van de Kamerfractie, er alles aan het niet tot een stemming te laten komen. Met succes: de stemming wordt uiteindelijk uitgesteld en heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.

Dat kan op de komende ledenbijeenkomst op 6 juni alsnog gebeuren. Daar zal ook Tunahan Kuzu, die spreekt van „broedermoord op zijn pijnlijkst” zijn verhaal doen om „de leden ervan te overtuigen dat matennaaierij geen kernwaarde van DENK is.”

Selçuk Öztürk heeft niet gereageerd en was niet bereikbaar voor commentaar.