Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Naarmate u ons meer schrijft – en dat doet u – komt de lat voor publicatie hoger te liggen. Dat vinden wij bij de opinieredactie geen probleem: we hebben graag ruim keus. We lezen stevig door om brieven en opiniestukken te vinden die een bijdrage aan het debat zijn die we nog niet kenden. Door de thuiswerkomstandigheden en het grote aanbod krijgt u soms iets minder snel antwoord dan we zouden willen. Maar u kunt ervan op aan: alles wordt gewikt en gewogen.

U zit bovenop de actualiteit. En in tijden waarin nieuw nieuws je om de oren vliegt, zijn teksten soms snel achterhaald. Iedere nieuwe of herziene kabinetsmaatregel leidde tot een stroom aan inzendingen.

En andersom. „Testen, testen, testen!”, schreven meerdere lezers ons tot enkele minuten voordat het kabinet dinsdag aankondigde om dat, inderdaad, (iets) meer te gaan doen. Zoveel ijverig geschreven overdenkingen die tot onze spijt weer over de uiterste leesbaarheidsdatum heen waren.

Een onderwerp dat u de hele week bezighield en nog níet tot een conclusie kwam, is de mate waarin Nederland solidair moet zijn met Zuid-Europa. U toonde zich weer zeer Europees.

„Botter kun je het niet maken”, schreef Ed Koers over de houding van de „heren Rutte en Hoekstra” tegenover Italië. Die was „krampachtig en kil”, aldus Martien van der Hof. „Een sterk Europa kan en zal ons enige antwoord zijn”, schreef Henri van Vlodrop.

„Medeleven en hulp” is de enige oprechte empathie, meent oud-diplomaat F.J.B. Bruins in reactie op een pleidooi in deze krant voor solidariteit „uit eigenbelang”. Kim Mastop had een voorstel : stuur als „symbolisch gebaar” na de „verbale kloekheid” van minister Hoekstra namens de Nederlandse overheid bloemen naar Italiaanse en Spaanse ziekenhuizen. Ideetje?

chef Opinie