Brieven

Quarantaine

Sta oudere net als gehandicapte beperkt bezoek toe

Foto Olivier Middendorp

Vanaf 20 maart mogen de bewoners van verpleeghuizen geen bezoek meer ontvangen. Ook niet als het huis coronavrij is en de contactpersoon klachtenvrij is. Dit heeft zeer grote impact op de betrokkenen. In de persconferentie van 31 maart neemt Mark Rutte niet de moeite om de maatregel van de verpleeghuizen te noemen in zijn opsomming van regels die verlengd worden. Ook Hugo de Jonge rept hier met geen woord over. Hij benoemt slechts de innovatieve kracht van Nederland ten aanzien van beeldbellen en geeft terloops aan dat verpleeghuizen als opvanglocatie van coronapatiënten kunnen gaan dienen. Ouderen in verpleeghuizen voelen zich door deze opstelling niet voor vol aangezien. Beeldbellen een innovatieve geweldige oplossing voor mensen in verpleeghuizen? Wat als je niet zelfstandig een iPad kan bedienen en daarvoor een zorgmedewerker nodig hebt die druk is met het verzorgen van andere bewoners? We zijn ons allemaal bewust van de risico’s voor de ouderen in verpleeghuizen maar waarom worden voor gehandicaptenzorg andere regels gehanteerd dan voor verpleeghuizen? In de gehandicaptenzorg mag maatwerk geleverd worden en kan nog één contactpersoon die klachtenvrij is één uur per dag op bezoek. De redenatie is dat deze mensen te veel leed ondervinden als er geen bezoek meer komt. Waarom dan wel dit leed accepteren voor ouderen in verpleeghuizen? Op de somatische afdelingen zitten ouderen met lichamelijke klachten. Dit zijn in feite gehandicapte ouderen. Zij worden gediscrimineerd op leeftijd en krijgen andere regels opgelegd dan de jongeren in een vergelijkbare situatie. Ieder mens heeft recht op zelfbeschikking. Dat wordt de ouderen in verpleeghuizen nu ontnomen. Een verpleeghuis mag geen gevangenis zijn. Eén contactpersoon, één uur per dag zou zo veel verschil maken. Pas in verpleeghuizen dezelfde regels toe als in de gehandicaptenzorg.


Dochter van een 83-jarige verpleeghuisbewoner en 85-jarige thuiswonende ouder.