Mesdag Zuivelfonds

Landbouw toch verantwoordelijk voor 41 procent stikstofuitstoot

Het Mesdag Zuivelfonds, de belangenvereniging voor melkveehouders, komt toch uit op dezelfde stikstofbijdrage voor de landbouw als het RIVM. De organisatie liet onderzoek doen naar de zogeheten stikstofdepositie in Nederland en concludeerde aanvankelijk dat de boeren een lager aandeel daarin hebben. Nu heeft het fonds toegegeven dat uit nadere berekening blijkt dat de door het RIVM berekende bijdrage van 41 procent wél klopt, in plaats van de eerder geconcludeerde 25 procent. Het Mesdag Zuivelfonds deed eerder onderzoek naar de stikstofuitslag, en concludeerde toen dat boeren goed waren voor een kwart van de totale stikstofuitstoot. Dit cijfer trok de belangenvereniging begin maart in, naar eigen zeggen vanwege een fout in het rekenmodel. (NRC)