Scholieren en studenten ervaren vaker discriminatie

Onderwijs De mate van discriminatie die Nederlanders ervaren, is in vijf jaar min of meer gelijk gebleven. Alleen in het onderwijs nam die zienderogen toe.
Het aantal Nederlanders dat in het onderwijs met discriminatie te maken kreeg, is in vijf jaar bijna verdubbeld.
Het aantal Nederlanders dat in het onderwijs met discriminatie te maken kreeg, is in vijf jaar bijna verdubbeld. Foto Robin Utrecht/ANP

Het aantal scholieren en studenten dat met discriminatie in het onderwijs te maken krijgt, is stevig gegroeid. In een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) iedere vijf jaar uitvoert, zei 15 procent van de ondervraagden in 2018 discriminatie te hebben ervaren. In 2013 was dat nog 8 procent.

Sekse, seksuele oriëntatie en afkomst spelen daarin steeds meer een rol. Zo zegt meer dan de helft van alle lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen zich in 2018 gediscrimineerd te hebben gevoeld, tegenover 28 procent van alle heteroseksuele leerlingen. Verder geven vrouwelijke leerlingen vaker aan discriminatie te hebben ervaren dan mannelijke.

Jongeren in Amsterdam Nieuw-West werken vaak onder hun niveau. De sluipmoordenaar in deze kwestie? Discriminatie.

Verschil in opleidingsniveau of onderwijsfase (voortgezet of hoger onderwijs) is er nauwelijks, blijkt uit het onderzoek. Discriminatie komt in alle onderwijslagen voor. Meer dan de helft van de scholieren of studenten met bijvoorbeeld een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond hebben naar eigen zeggen ervaring met discriminatie in het onderwijs. Discriminatie in het onderwijs uit zich bovendien relatief vaak in de vorm van bedreiging en geweld (8 procent) of seksueel grensoverschrijdend gedrag (7 procent).

Landelijke ervaring onveranderd

Het totaal aantal mensen dat in Nederland met discriminatie te maken kreeg, is in vijf jaar tijd ongeveer gelijk gebleven. In 2018 zei meer dan een kwart van de Nederlanders een negatieve ervaring als discriminatie te hebben ervaren. Turkse en Marokkaanse Nederlanders ervaren naar eigen zeggen nog steeds de meeste discriminatie, hoewel dat wel minder is geworden: van 63 procent van de ondervraagden in 2013 naar 51 procent twee jaar geleden.

Geslacht of beperkingen zijn vaker een aspect op basis waarvan men zich gediscrimineerd voelt. Daar heeft de #metoo-beweging volgens het SCP een rol in gespeeld, door het collectief bewustzijn van grensoverschrijdend gedrag te vergroten en door onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Aan het SCP-onderzoek hebben 8.536 mensen meegedaan.