Raad van State: Haga heeft geen recht op geld voor wegwerken taalachterstand

Bijzonder onderwijs

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) hoeft het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum geen extra geld te geven voor aanvullend taalonderwijs voor de leerlingen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

De school had om meer geld gevraagd en bezwaar aangetekend toen het geld niet werd toegekend. Toen ook dat bezwaar werd afgewezen, stapte de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO, de organisatie waar het Haga onder valt) naar de Raad van State. De school zei extra geld nodig te hebben omdat er veel nieuwe leerlingen zijn ingeschreven die relatief vaak een taalachterstand hebben. Er zou daarmee sprake zijn van bijzondere omstandigheden.

De SIO wees erop dat een andere onderwijsinstelling, de Isaac Beeckman Academie in Kapelle, wel meer geld heeft gekregen. De Raad van State was het met deze redenering oneens en stelde dat de school andere redenen had om aanvullende bekostiging aan te vragen. De SIO heeft voor de aanwas van nieuwe leerlingen ook al geld gekregen via een andere regeling.

Er is al langer strijd tussen de overheid en de school. Eind 2018 waarschuwde de AIVD dat leidinggevenden banden zouden hebben met terroristen. Slob besloot na een rapportage door de Inspectie dat het schoolbestuur weg moest. Volgens de rechter, in januari, was dat onjuist.