Het Landbouw Collectief schort gesprekken met Schouten op

Landbouw Het Landbouw Collectief zegt „zeer teleurgesteld” te zijn over Schoutens voorstellen om het stikstofprobleem te beteugelen.

Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief staat de media (op een eerder moment) te woord.
Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief staat de media (op een eerder moment) te woord. Foto Sem van der Wal / ANP

Gesprekken tussen de overheid en boerenorganisaties over stikstofbeleid in Nederland zijn vastgelopen. Woensdagavond maakte het Landbouw Collectief, waarin verschillende boerenorganisaties zijn verenigd, bekend het overleg te staken. Het Landbouw Collectief zegt „zwaar teleurgesteld” te zijn in landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) na een gesprek op woensdagochtend. „Verder overleg heeft geen zin”, zegt Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) „betreurt” het besluit, zo blijkt uit een verklaring.

Het Landbouw Collectief is het niet eens met de manier waarop Schouten het overschot aan stikstofneerslag nabij Natura2000-gebieden in Nederland wil aanpakken. De organisatie verzet zich tegen een verplichte verandering van de samenstelling van veevoer die Schouten zou kunnen invoeren met behulp van de Spoedwet Aanpak Stikstof. Die wet werd in december van kracht.

Ook het uitkopen van boerenbedrijven nabij Natura 2000-gebieden is tegen de zin van het Landbouw Collectief. Die in februari aangekondigde maatregel, waar 350 miljoen euro voor vrijgemaakt wordt, geeft volgens Dijkhuizen „nauwelijks bijdrage” aan het terugdringen van stikstofuitstoot. Daarbij zegt Dijkhuizen dat op dit moment geen maatregelen genomen zouden moeten worden, gezien de coronacrisis.

Opkopen boerenbedrijven

Ook is er bij het Landbouw Collectief onvrede over het opkopen van boerenbedrijven om de daarbij vrijgekomen ‘stikstofruimte’ te gebruiken voor andere economische activiteiten. In maart werd bekend dat de provincie Brabant veebedrijven buiten de provinciegrenzen wil opkopen om een logistiek park bij Moerdijk mogelijk te maken. LNV zegt dat het kabinet „ongecontroleerde opkoop” van veehouderijen wil voorkomen.

In februari werden de gesprekken tussen de minister en het Landbouw Collectief ook al opgeschort. Dat gebeurde nadat Farmers Defence Force, een van de deelnemers, dreigende taal had geuit naar partijen in de agrarische sector. Toen was het Schouten die de stekker uit het overleg trok. Een woordvoerder van LNV zei toen dat het ministerie „ook zonder het Collectief gewoon maatregelen [kan] aankondigen.”

De stikstofuitstoot van de Nederlandse landbouwsector werd in mei vorig jaar een urgent politiek probleem. Toen oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid, op dat moment geregeld met het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS), in strijd was met natuurwetgeving. Door de uitspraak kwamen onder andere bouwprojecten stil te liggen.