Brieven

Coronavirus

Spits maatregelen toe op bevolkingsgroepen

Foto Pieter Stam de Jonge/ ANP

Vooropgesteld: wij zijn geen medici, noch kundig op het gebied van de virologie. Wel zijn we ons bewust van de ernst van de situatie. We hebben geen antwoorden, maar wel een vraag: kunnen we niet, op basis van de beschikbare feiten, veel specifiekere maatregelen treffen om de curve af te vlakken? Wat opvalt aan de statistieken van officiële bronnen is dat het gevaar van corona zeer verschilt per bevolkingsgroep. Er zijn nauwelijks sterfgevallen en weinig ziekenhuisopnames van mensen onder de vijftig; een groot deel van de ernstig getroffenen heeft andere gezondheidsklachten, zoals longaandoeningen, hartkwalen of diabetes; en een groot deel van de ernstig getroffenen kampt met overgewicht (80 procent maar liefst volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care). Voor de rest van de bevolking is Covid-19 een ziekte die slechts in uitzonderlijke gevallen fataal is. Tegelijkertijd mogen we ook de negatieve effecten van de maatregelen niet vergeten: economische en sociale schade. Zou het denkbaar zijn dat we voor een veel specifiekere aanpak kiezen, waarin een aantal maatregelen voor iedereen gelden en de strengere alleen voor kwetsbare groepen? Eén van ondergetekenden valt ook in de laatste categorie.