Brieven

Brieven 1/4/2020

coronacijfers

Hoe precies zijn ze?

Luuk van Middelaar wijst in zijn column Onderschatting is de beste vriend van dit virus (27/3) terecht op het gevaar van onderschatting van Covid-19 en probeert ons als omhooggevallen natie met behulp van getallen weer met twee benen op de grond te krijgen: wij staan (o.b.v. cijfers van afgelopen donderdag) met 25 doden per miljoen inwoners op plaats drie in de EU. Maar over deze cijfers valt nog niets te zeggen, omdat elk land een andere manier van tellen erop nahoudt. Zijn ze onderling vergelijkbaar? Telt Duitsland alleen de overledenen van wie vóór overlijden vaststond dat ze aan Covid-19 leden? Telt Italië alle overledenen aan longproblemen, omdat ze geen tijd meer hebben om te testen? Telt Spanje heel veel mensen niet, omdat er gewoon te veel mensen overleden zijn? Voor goede, vergelijkbare cijfers zullen we nog enige tijd geduld moeten hebben, maar nu al is duidelijk dat de meesten het virus totaal hebben onderschat.

Belastingdienst

Wie zijn billen brandt...

Bij vijfentwintig topambtenaren van de Belastingdienst heerst „onvrede” (Onrust Belastingdienst over aanpak minister Hoekstra, 27/3) na door de politiek voor de toeslagenaffaire terecht gewezen te zijn. „Het gezag van de dienst [wordt] meer dan voorheen ter discussie gesteld”, klagen ze. Zelfs een kind zou nu zeggen: ik heb papa en mama teleurgesteld. Ik zal nu laten zien wat ik kan en dat dat beter is dan wat ik tot nu toe heb laten zien.

Centraal examen

Docent niet onfeilbaar

Wat heeft het onderwijs toch tegen centrale toetsing? Nu vanwege het coronavirus het eindexamen en de eindtoets niet doorgaan, trekken veel onderwijsmensen de waarde van centrale toetsing in twijfel (Brieven, 20/3). De docent zou echt wel weten wat het niveau van de leerling is. Of het gaat om de gezondheidszorg, de voedingsindustrie of de meteorologie, professionals maken graag gebruik van gestandaardiseerde meetinstrumenten naast eigen waarnemingen. Is het echt nodig het vmbo in Maastricht in herinnering te roepen of de praktijken bij InHolland? Docenten kijken door een gekleurde bril en maken fouten. Dat is menselijk. Ieder systeem heeft checks and balances nodig.

Coronarecessie

Versoepel schenkingen

Overheid, maak het makkelijker voor de financieel sterken om met hun slapend spaargeld de financieel zwakkeren te helpen! Bijvoorbeeld door de regels omtrent schenkingsrecht tijdelijk te versoepelen, zodat je ook belastingvrij kan schenken aan familieleden die krap zitten, zodat zij bijvoorbeeld hun personeel kunnen blijven doorbetalen.

Wc-papier

De beste billenreiniger

Het artikel Hoe maak je zelf wc-papier? (28/3) eindigt met de vraag: „wie verzint de beste billenreiniging?” Francois Rabelais schreef het antwoord al in 1532 in Gargantua en Pantagruel. Na „lange en zinrijke proefnemingen” vindt Gargantua „een middel [...] zoo vorstelijk, zoo hoogheerlijk, zoo afdoend, als er ooit een vertoond is”. Hij heeft dan onder meer gordijnen, een pantoffel, de cache-nez van een juffrouw, een Maartse kater, oorlappen van gekarmozineerd satijn, kruiden, en „bladeren van den wingerd, van de heemst, van de toorts (die de billen scharlaken verft), van de latuw” uitgeprobeerd. „En aan dat alles beleefde ik meer plezier dan een schurftlijder, wanneer hij gejeukt wordt.” Hij concludeert: „dat er geen gatwisser bestaat, als een vogeltje dik in zijn dons, als men de kop maar tussen de knieën knijpt. Daarin mag je me op mijn erewoord gelooven. Want je voelt aan je naarsgat een wonderheerlijke wellust, zo door de zachtheid van dit dons, als door de getemperde warmte van het vogeltje, die zich gemakkelijk aan den endeldarm en de andere ingewanden meedeelt en vandaar tot in de streek van het hart en de hersenen opstijgt. En meen nu niet, dat de gelukzaligheid van de heroën en halfgoden, die in het Elysium verwijlen, ’m zit in hun affodil, of ambrozijn, of nektar, zooals die oudjes hier prevelen. Zij bestaat, naar mijn gevoelen, hierin dat zij zich de billen vegen met een vogeltje”.