Opening Lelystad Airport uitgesteld tot november 2021

Luchtvaart De opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld vanwege de coronacrisis. Ook heeft de luchthaven een natuurvergunning nodig.

Lelystad Airport. Voor de uitbreiding van de luchthaven is een natuurvergunning nodig, zo blijkt nu.
Lelystad Airport. Voor de uitbreiding van de luchthaven is een natuurvergunning nodig, zo blijkt nu. Foto Jeroen Jumelet/ANP

De opening van Lelystad Airport wordt opnieuw uitgesteld, naar november 2021. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer gemeld.

De opening van Lelystad Airport was oorspronkelijk gepland voor april 2018. Dit is het vierde uitstel.

De minister noemt de coronacrisis als belangrijkste reden voor haar besluit. Hierdoor is de luchtvaart vrijwel stilgevallen, en hoeft Lelystad Airport dit jaar niet als overloop te dienen voor Schiphol, zoals de bedoeling was. Pas als de luchtvaart weer hersteld is, is de extra capaciteit van Lelystad Airport nodig. Van Nieuwenhuizen over het uitstel: „Dit heeft als voordeel dat bij opening van de luchthaven de tijdelijke laagvliegroutes niet nodig zijn, en het biedt tevens duidelijkheid aan alle betrokken partijen.”

Stikstofberekeningen

Een tweede reden voor het uitstel is een onderzoek door de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat gelijktijdig is gepubliceerd. Hieruit blijkt dat stikstofberekeningen van de overheid voor Lelystad Airport onjuist zijn. De neerslag van stikstof op de Veluwe is hoger dan geschat. Hierdoor is een natuurvergunning voor de luchthaven vereist. De evaluatie van de twee instanties geeft een kritisch rapport van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) gelijk.

De Commissie mer en het RIVM deden op verzoek van Van Nieuwenhuizen nader onderzoek naar de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport uit de MER 2018. Al sinds de eerste milieueffectrapportage voor de uitbreiding van de luchthaven, uit 2014, is er twijfel over de juistheid van deze berekeningen. Die werden aangewakkerd doordat de cijfers over de verwachte depositie de laatste jaren een aantal keren werden aangepast. Een rapport van SATL van eind vorig jaar, opgesteld door ingenieur Leon Adegeest – die al eerder fouten in de MER ontdekte – zorgde voor nog meer twijfel. Van Nieuwenhuizen verdedigde de cijfers in de Tweede Kamer, maar liet wel nader onderzoek doen. De commissie-Remkes, die onderzoek deed naar stikstof en luchtvaart, adviseerde dat ook.

Uitlaatgassen

Uit de evaluatie van de Commissie mer en het RIVM blijkt nu dat in de MER 2018 een onjuiste aanname zit over het opstijgen van uitlaatgassen van vliegtuigen door verbrandingswarmte. Omdat deze uitlaatgassen in werkelijkheid veel minder opstijgen, is de neerslag van stikstof groter dan berekend.

In de berekening van de Commissie mer en het RIVM is de maximale depositie op Natura 2000-gebied Veluwe 1,18 mol per hectare per jaar. In de MER 2018 is sprake van maximaal 0,59 mol per hectare per jaar. De grens van 1 mol is cruciaal, omdat projecten die daarboven komen een natuurvergunning nodig hebben. Dat is een tijdrovende kwestie omdat de aanvrager, in dit geval de Schiphol Groep als eigenaar van Lelystad Airport, een plan moet indienen om de stikstofuitstoot te compenseren.