Enquête

FNV: veel zzp’ers hebben geen financiële buffer

Veel zzp’ers hebben geen geld opzijgezet als financiële buffer, blijkt uit een enquête van vakbond FNV die door 2.000 mensen werd ingevuld. Slechts de helft van de geënquêteerden zegt een maand tot een jaar te kunnen leven zonder inkomsten. Twee derde van hen kan het maximaal drie maanden uithouden. Zpp’ers die werken in de industrie, diensten en onderwijs hebben vaker geld opzijgezet. Zelfstandigen in handel, vervoer en uiterlijke verzorging zeggen vaker geen buffer te hebben. Uit de enquête blijkt ook dat meer dan de helft van de zzp’ers nu minder opdrachten heeft. (NRC)