Brieven

coronamaatregelen

Zet digitale opsporingsmiddelen in

Foto Reuters

Vertrouwen op het gezond verstand van de bevolking is goed, maar toezicht is beter. Een efficiëntere manier om naleving van de coronamaatregelen te controleren dan de inzet van politie, boa’s of het leger, zijn digitale opsporingsmiddelen. Hulpdiensten, zoals brandweer en politie, maken al gebruik van drones met camerafunctie. Deze kunnen gebruikt worden om samenscholingen te signaleren, wetsovertreders aan te spreken en lichaamstemperatuur te meten. Zo kunnen infraroodcamera’s koortslijders detecteren. In combinatie met een app die de locatie registreert kan kunstmatige intelligentie handhaving van de geldende regels betrekkelijk eenvoudig maken. Privacyactivisten zullen de inzet van dergelijke technologieën verwerpen, maar zij moeten zich realiseren dat privacy geen absoluut recht is. De wetgever heeft immers de mogelijkheid om zulke grondrechten in bepaalde omstandigheden bij wet in te perken. Het parlement beoordeelt of dergelijke inbreuken gerechtvaardigd zijn. En naarmate de gezondheidscrisis ernstiger dreigt te worden, wordt de inzet van slimme opsporingstechnieken urgenter. Privacy is niet onbelangrijk, maar volksgezondheid en veiligheid zijn bij weging doorslaggevend. Bovendien kunnen in de gegevensverwerking waarborgen worden ingebouwd, in lijn met de Europese privacyverordening.