Bloed wordt klaargemaakt om getest te worden in een Duits lab.

Foto Axel Schmidt/Reuters

Interview

Ondernemer wil vaart maken met snelle bloedtest

Anja Garritsen | Innatoss Laboratories In Noord-Brabant wordt hard gewerkt aan een snelle en laagdrempelige bloedtest om te kijken of mensen Covid-19 hebben gehad. „Dit kan voor heel veel mensen wat betekenen.”

Ze waren zaterdag met vier man de hele dag bezig in het lab in Oss. Bloedmonsters uit de vriezer; een beetje serum op het testmateriaal; en daarna toetsen op antilichamen. En maandag werden de eerste ex-patiënten getest.

Anja Garritsen, oprichter en directeur van Innatoss Laboratories, een diagnostisch lab gespecialiseerd in infectieziekten, is immuuntesten aan het testen. Die zouden moeten aantonen dat iemand het coronavirus gehad heeft.

Samen met logistiek expert Dorien van Doorn heeft Garritsen het initiatief genomen om zo snel mogelijk met een laagdrempelige test te komen die vaststelt of mensen immuun zijn. „Wij anticiperen op iets waarvan we weten dat het gaat gebeuren: mensen die besmet zijn geweest, gaan antistoffen maken”, licht Garritsen door de telefoon toe.

De betrouwbaarheid van immuuntesten staat ter discussie, maar Garritsen heeft een combinatie van tests voor ogen waarbij de foutmarge aanvaardbaar klein zou worden. Zo’n immuuntest is volgens haar belangrijk voor mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen die onbeschermd bij ouderen over de vloer komen. Voor de verpleger die gevraagd wordt volgende week op de corona-afdeling te helpen. Of voor mensen, zoals Garritsen zelf, die hun 89-jarige moeder willen bezoeken. „Dit kan voor veel mensen wat betekenen. Voor hun gemoedsrust en veiligheid.”

Lees ook: De antistoftests zijn niet altijd even betrouwbaar

Jaap van Dissel, boegbeeld van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de coronacrisis, wees de Tweede Kamer afgelopen week al op de belofte van dergelijke tests. „We kunnen straks vaststellen of iemand in contact is geweest met het virus, onafhankelijk van hoe erg of weinig ziek hij daarvan is geweest.”

Juist na een lange periode van opsluiting zal de behoefte groeien om te weten of je de ziekte hebt gehad of niet. Doel van de immuuntest is ook om de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Het testen op het coronavirus is een complexe aangelegenheid, weet Garritsen. Testen op immuniteit moet makkelijker zijn, is haar overtuiging.

Misschien zijn de tests over een week al klaar. „Wij hebben een geschikte test gevonden die een foutmarge van minder dan 1 procent belooft. Nu onderzoeken wij of dat echt zo is. Als dat het geval blijkt, willen wij mensen die positief testen – dus waarvan de test zegt dat ze antilichamen hebben – een andere test afnemen.” De tweede test is ervoor om de betrouwbaarheid te vergroten.

Staat vast dat je immuun bent nadat je ziek bent geweest van dit coronavirus?

„Als je niet immuun wordt van deze ziekte, krijg je een ander verhaal. Dan helpt een vaccin ook niet, dan is er een heel ander probleem.”

Dus mensen met antilichamen hebben de ziekte gehad en kunnen andere mensen niet meer besmetten?

„Er is nooit keihard bewijs dat de aanwezigheid van antistoffen per definitie immuniteit betekent, maar dat geldt voor alle virussen. Dit is een nieuwe, onbekende ziekte, je moet voorzichtig blijven, maar wij menen ons op de juiste antistoffen te richten. Nu is de situatie: we weten het niet, dus we doen maar niks. Wij mikken op een snelle en simpele manier om grootschalig te gaan testen. Het enige wat je nodig hebt is een busje op een parkeerplaats van waaruit met vingerprikken tests worden afgenomen – een drive through-model. Daar heb je geen BIG-geregistreerde artsen voor nodig. Je hoeft als bezoeker als het ware alleen je vinger door het raam te steken. Binnen een dag kunnen we de uitslag leveren. Zulke informatie is waardevol, daar kun je ook beleid op maken. Onze gegevens zullen laten zien hoeveel mensen die zelfisolatie hebben toegepast echt Covid-19 hebben gehad.”

Wil je 100 procent zekerheid, dan zijn wij vier jaar verder

Anja Garritsen directeur Innatos Laboratories

Bloedbank Sanquin doet dit toch ook al op veel grotere schaal?

„Zeker, maar wij bekijken het vanuit het individu. Wie bij de bloedbank de test doet, krijgt niet te horen of hij of zij antistoffen bezit en dus de ziekte heeft gehad. Wij delen die informatie juist wel. Zodat je straks weet of je bij je moeder van 89 op bezoek kunt. De insteek van Sanquin is heel anders. Die wil met een brede dwarsdoorsnede van de bevolking zicht krijgen op de verspreiding van de ziekte. Een heel goed initiatief. Maar om mensen individueel te informeren is een hele klus. Sanquin zal die informatie juist niet herleidbaar tot individuen maken. Ze willen niet verantwoordelijk zijn voor verkeerde uitslagen.”

Welke garanties kunt u geven?

„Wil je 100 procent zekerheid, dan zijn wij vier jaar verder. Immunologie is een lastig vak. Bij verkeerde interpretatie van de uitslagen zullen wij moeten aantonen dat wij ons werk gedaan hebben volgens de stand van de wetenschap. Dat is een bedrijfsrisico, dat we nemen omdat we vinden dat er stappen gezet moeten worden.”

Wie gaat jullie test betalen?

„Mensen zullen het misschien geen probleem vinden om dat zelf te betalen. Het zal ook niet zoveel gaan kosten, 40 à 45 euro. Maar principieel vind ik het onjuist als mensen hier zelf voor zouden moeten betalen. Wij proberen de test vergoed te krijgen.”