Opinie

Kwetsbaar

Sinds kort heb ik een nieuwe status: die van kwetsbare oudere. Die beschermd moet worden. Door een muur van antistofvormende, geïnfecteerde niet-kwetsbaren. Tot die tijd even geen boodschappen, geen kleinkinderen, geen fitness. Hooguit deelname aan een appgroepje, als je weet hoe dat werkt tenminste. Kwetsbare oudere… nooit bij stilgestaan. Alleen als ik op de fiets bij tegenwind de brug over de Keizersgracht niet haalde. Hoe voelt dat? Vreemd. Heb ik een snotje, een kuchje? Van die vraag ben ik me voortdurend bewust. Volgend jaar, met de nieuwe griepprik met corona-cocktail, mag ik, móet ik, hopelijk weer doen wat me tot voor kort steeds werd voorgehouden: bewegen, sociale contacten, actief blijven.

Nu is het nog even rustig.

Ikjes (max 120 wdn): ik@nrc.nl