Bram Moszkowicz mag niet terugkeren als advocaat

Hof van Discipline De hoogste tuchtrechter in de advocatuur vindt dat Bram Moszkowicz niet heeft laten zien dat zijn gedrag blijvend is veranderd. Moszkowicz staakt nu zijn pogingen voor een terugkeer.

Bram Moszkowicz in 2015.
Bram Moszkowicz in 2015. Foto Merlijn Doomernik

Bram Moszkowicz mag niet opnieuw aan de slag als advocaat. Dat oordeel heeft het Hof van Discipline van de advocatuur maandag bekendgemaakt.

De hoogste tuchtrechter vindt dat Moszkowicz „niet op overtuigende wijze heeft laten zien dat hij zijn gedrag blijvend heeft veranderd en hij heeft daar geen overtuigende waarborgen voor gegeven”. Ook is het hof van mening dat de huidige financieel onduidelijke positie van Moszkowicz van invloed kan zijn op zijn onafhankelijkheid. Het hof zegt de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die hoort bij het bekleden van een positie als advocaat zwaarder te laten wegen dan het persoonlijk belang van Moszkowicz bij herinschrijving als advocaat.

De uitspraak van de tuchtrechter van de beroepsgroep volgt na een procedure die Moszkowicz (59) aanspande tegen het bestuur van de orde van advocaten in het arrondissement Midden-Nederland. De Utrechtse deken Bas Le Large had de voormalige strafpleiter vorig jaar laten weten niet in te stemmen met zijn verzoek om opnieuw te worden ingeschreven als advocaat.

Moszkowicz, voormalig advocaat van onder anderen Geert Wilders, Desi Bouterse en Willem Holleeder, werd zeven jaar geleden door de hoogste tuchtrechter van zijn beroepsgroep als advocaat geschrapt na klachten van vijf cliënten over te hoge, contante betalingen die ze hadden moeten doen en bezwaren van de Amsterdamse deken dat Moszkowicz niet aan verplichte cursussen had deelgenomen.

‘Destructief gedrag’

Tijdens de zitting van het Hof van Discipline op 24 januari in Utrecht zei de raadsman van Moszkowicz, Ernst van Win, dat zijn cliënt het niet verdient om een levenslange straf te moeten ondergaan. Moszkowicz heeft volgens Van Win lessen getrokken „uit zijn soms destructieve gedrag in het verleden”. De nieuwe Moszkowicz is „open, kwetsbaar en toetsbaar”.

Moszkowicz schermde tegenover de tuchtrechter ook met steunbetuigingen van de vooraanstaande magistraten Egbert Myjer en Huub Willems. Zij zeggen ervan overtuigd te zijn dat „toekomstige ontsporingen” van Moszkowicz onwaarschijnlijk zijn. Hij laat zich bovendien nu coachen door de voormalige topadvocaat Jan Sjöcrona. Hij toont zich ook bereid om als „materieel buitenpatroon” te functioneren van Moszkowicz.

Het Hof van Discipline onderkent dat Moszkowicz zijn gedrag gedeeltelijk heeft veranderd, maar: „de voorgenomen organisatorische maatregelen om nieuwe ontsporingen te voorkomen zijn onvoldoende”. En met het in de arm nemen van een coach met zeer vergaande bevoegdheden komen volgens het hof „de belangrijke kernwaarden voor een advocaat, te weten onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid, onaanvaardbaar in het gedrang”.

De bestuurders van de advocatenorde in Midden-Nederland zeiden in januari ook al geen enkel vertrouwen te hebben in de goede intenties van Moszkowicz. Ze wezen erop dat er nog steeds mensen zijn met financiële claims tegen Bram Moszkowicz. De orde heeft onder meer een schrijven ontvangen van de oudere broer van Bram, Max Moszkowicz jr. Hij zegt „enkele tonnen” te hebben geleend aan Bram met wie hij jarenlang in de maatschap zat. Max wacht nog steeds op terugbetaling. Bram Moszkowicz weerspreekt die claim.

‘Financieel onduidelijke positie’

Het hof zegt te hebben meegewogen dat „de huidige financieel onduidelijke positie” van Moszkowicz eveneens van invloed kan zijn op zijn onafhankelijkheid. Onduidelijk is gebleven of er nog vorderingen kunnen voortvloeien op Moszkowicz naar aanleiding van het faillissement van zijn praktijkvennootschap in 2015 en de ontbinding van de maatschap waar hij deel van uitmaakte.

Ook heeft hij onvoldoende duidelijkheid verschaft over de voorwaarden waaronder een derde zijn schuld aan de belastingdienst heeft voldaan waardoor zijn recent uitgesproken persoonlijke faillissement begin dit jaar in hoger beroep is vernietigd. Het hof zegt het Moszkowicz aan te rekenen dat hij niet uit eigen beweging transparant is geweest over zijn financiële situatie. Vooral omdat schending van regels op het gebied van de financiële integriteit een van de belangrijkste redenen was om hem in 2013 te schrappen als advocaat.

Lees ook Max Moszkowicz sr. bokste zich door de oorlog

Moszkowicz is nu juridisch adviseur bij advocatenkantoor Hoogervorst in Hilversum dat wordt geleid door zijn partner Nienke Hoogervorst. Eerder werden ook al zijn broers David en Robert als advocaat geschrapt. Alleen zijn broer Max is nu nog advocaat in de maatschap die in 1958 werd gesticht door de nu 93-jarige Max Moszkowicz sr. in Maastricht.

Omdat het Hof van Discipline de hoogste rechter is in het advocatentuchtrecht is er tegen de beslissing van het hof geen verder beroep meer mogelijk. Moszkowicz kan wel weer een nieuw verzoek doen tot de balie te worden toegelaten, maar dat kan pas op zijn vroegst na één jaar.

Moszkowicz zegt „verdrietig” te zijn door de uitspraak. Hij noemt het een voor het hof „onwaardige beslissing” en begrijpt niet dat het hem wordt kwalijk genomen dat hij zich wil laten coachen. Moszkowicz zal niet nog een keer proberen te worden toegelaten tot de balie. „Dat wil ik mijn kinderen en mezelf niet aandoen.”