Brieven

Brieven 28/3/2020

coronamaatregelen

Hoezo seculier?

De regering heeft, met twee christelijke partijen, besloten dat „samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard” een uitzonderingspositie krijgen op het samenscholingsverbod. Zolang de 1,5 meter-afstandsregel in acht wordt genomen, mogen die tot dertig personen omvatten (Mag ik nog met vier vrienden naar buiten, 26/3). Dat is discriminatie, ten faveure van een minderheid van de bevolking. Die uitzondering krijgen uiteraard alleen officiële reliclubs. Waarom mogen gelovigen wel samenkomen en liefhebbers van sport, games, muziek, theater, kunst en natuur niet als zij ook de voorschriften in acht weten te nemen? Deze activiteiten kunnen voor burgers even betekenisvol zijn.

Tour de France

Coronanachtmerrie

Ik moest schateren om het bericht Franse sportminister overweegt Tour de France zonder publiek (26/3). Verrukkelijke naïviteit van de minister. Hoe corononagevoelig zijn de veelvoorkomende massasprints? En de minuten erna waarbij alle wielrenners snotterend, rochelend en spugend van hun krachtsinspanningen proberen te herstellen?

Olympische spelen

Gun ’t Griekenland

Goed idee om de olympiade een vaste plek te geven (Geef de Spelen terug aan Griekenland, 25/3). De deelnemende landen kunnen naar rato bijdragen aan de kosten al naar gelang hun vermogen en de grootte van hun delegatie. Maar dan degelijke faciliteiten graag, ecologisch verantwoord en sober. De faciliteiten kunnen tussentijds ook voor Europese evenementen worden gebruikt, de huisvesting tussentijds verhuurd. Griekenland verdient het er economische baat bij te hebben, zeker gezien hun onevenredige last van de vluchtelingencrisis.

Lege straten

Tijd voor reflectie

De kranten tonen foto’s van ongewoon lege straten. Een enkele voorbijganger accentueert de stilte. Wat kan in deze quarantaine onze opgave zijn? De dichter Martinus Nijhoff roept zo’n situatie op in Het uur U:

„De doodstille straat lag / te blakeren in de zon./ Een man kwam de hoek om./ Er speelde in de verte op de stoep/ een groep kinderen, maar die groep/ betekende niet veel,/ maakte, integendeel,/ dat de straat nog verlatener scheen. [...] Zo zakte, achter elk raam,/ in de spigelgladde vloed/ een mens zijn beeld tegemoet.” De coronasituatie roept om een actuele interpretatie van dit epische gedicht. Onze taak in deze lege dagen is onszelf onder ogen komen.

Covid-19

Leren we er iets van?

Welke lering wordt getrokken uit het feit dat een pandemie de wereldeconomie kan ontwrichten? Een ruimhartig steunbeleid is gericht op spoedig herstel, maar leidt ertoe dat alle economische actoren later waarschijnlijk op de oude voet doorgaan. Wie een pandemie als een medische ramp beschouwt die tijdig medisch moet worden bestreden, gaat voorbij aan de oorzaken van de grootschalige ontwrichting: te hoge concentraties van mensen, hoge mobiliteit, slechte luchtkwaliteit en ongezonde leefgewoonten. Willen wij het effect van zo’n virus beperken, dan zullen we dit aan moeten pakken, ook als dat tot minder economische groei leidt.

Testen

Liever in IJsland

Een IJslands familielid kon zich, zonder symptomen, bij een plaatselijk bedrijf kosteloos laten testen op corona. Als zorgverlener ben ik in de afgelopen dagen, net als veel van mijn collega's, onbeschermd in contact geweest met een patiënt die, veel te laat en na veel moeite, positief is getest op het virus. Wij krijgen geen test, hoeven niet in quarantaine en mogen blijven werken, mits we niet hoesten, niezen of koorts hebben. Op dit moment zou ik veel liever in IJsland willen werken.

Financiële steun (1)

Stel voorwaarden

Kijk eerst naar de belastingmoraal van bedrijven voordat je er hulp aan geeft. Ontduikers en ontwijkers zou ik mooi achteraan de rij zetten en waar nodig gewoon failliet laten gaan. Misschien kunnen ze bij de Kaaimaneilanden aankloppen voor wat staatssteun. Wie hier de volle mep betaalt en zijn werknemers fatsoenlijk behandelt, mag voorrang krijgen, want dat is de mentaliteit waar we als land wat aan hebben. En het mooie is: deze gegevens zijn bekend. Heb nu maar eens het lef om bedrijven praktisch te confronteren met hun moraal en de consequenties daarvan in hun portemonnee te laten ondervinden.

Financiële steun (2)

Draag anders bij

Italië kan ook zelf een gebaar maken als het financiële steun van Europa wil (Dan maar hulp van de Russen, 27/3). Het heeft een veel lagere pensioenleeftijd dan de noordelijke landen. Deze verhogen zou een forse verlichting voor de staatskas betekenen. En het is ook te veel gevraagd om de belastingbetalers in landen met een hoge pensioenleeftijd te laten bijdragen aan de kosten van de lagere pensioenleeftijd in Italië.

Sociale afstand

Feest is feest

Inventiviteit, ik zie het overal om me heen. Je kunt van alles bedenken om toch een beetje contact te hebben. Woensdag vierden we de zesde verjaardag van mijn kleindochter. Zij binnen, wij buiten voor het raam. Cadeautjes voor de deur en snel terug. Zij pakte ze uit achter het raam. Blij gezicht: de Baby Born-pop met toebehoren. Kaarsjes uitgeblazen. Wij snel naar huis, Facetime aan, en ook aan de thee en taart. Feest is feest, alleen nu even anders.

Schuttingtaal

Niet nodig

Ik begrijp: deze bijzondere situatie vraagt om klare taal. Maar op schuttingtaal zit ik als lezer niet te wachten. Een ‘fuck het virus’-feestje (Mag ik nog met vier vrienden naar buiten?, 26/3) lijkt me prima anders te omschrijven. Overigens mag ik hopen dat het idee voor zo’n ‘we hebben maling aan het virus’-feestje bij slechts een enkele asociale idioot opkomt. Pardon: bij slechts een enkele onverantwoordelijke onnadenkende.

Correcties en aanvullingen

Thuisgekookt

In het artikel Bakken voor de buren (Leven, 28/3, p. L6-7), ontbreekt het telefoonnummer van Thuisgekookt. Wie de deur niet uit kan of mag kan via 06-8344 7197 in contact gebracht worden met een thuiskok in de buurt.