Verbod op samenscholing in heel Nederland

Noodverordeningen Wie geen anderhalve meter afstand houdt en met meer dan twee man is, kan worden beboet.

Vanaf donderdagavond geldt een samenscholingsverbod. Een bord in het Amsterdamse Vondelpark waarschuwt om anderhalvemeter afstand te houden van elkaar vanwege het coronavirus.
Vanaf donderdagavond geldt een samenscholingsverbod. Een bord in het Amsterdamse Vondelpark waarschuwt om anderhalvemeter afstand te houden van elkaar vanwege het coronavirus. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Door heel Nederland geldt vanaf nu een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen die géén afstand van anderhalve meter van elkaar houden. Dat blijkt uit de noodverordeningen die donderdag aan het begin van de avond in de 25 veiligheidsregio’s zijn uitgevaardigd.

Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die één huishouden vormen en voor kinderen tot en met twaalf jaar die samen (buiten) spelen. Hun ouders of begeleiders moeten dan wel weer afstand van elkaar houden.

Het verbod legt vooral de nadruk op het houden van de anderhalve meter afstand. Wie in een groep van drie of meer man onvoldoende afstand houdt, kan worden beboet. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 veiligheidsregio’s, zegt: „Twee geliefden mogen nog steeds hand in hand lopen, juridisch in elk geval. Ik adviseer iedereen toch afstand te houden.”

Het samenscholingsverbod geldt voor de héle openbare ruimte. Als burgemeesters merken dat op bepaalde locaties inwoners zich structureel niet aan het verbod houden, dan kan de veiligheidsregio besluiten tot afsluiting van bijvoorbeeld een park, strand of plein. Ook een winkel kan gesloten worden, net als openbaar vervoer.

De maatregelen gelden voor zolang de coronacrisis duurt.

Lees ook over wat nu precies wel en niet mag: Mag ik nog met vier vrienden afspreken?

‘Een stok’

In de Haagse gemeenteraad zei donderdagmiddag Johan Remkes, plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden: „De grenzen van onze vrijheid worden bepaald door de schade die wij anderen kunnen berokkenen.” Hij noemde de noodverordening „een stok” en zei te hopen dat burgers zich aan de maatregelen houden zonder dat er gehandhaafd hoeft te worden.

De handhaving van het verbod wordt gedaan door politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Zij kunnen boetes uitdelen, die kunnen oplopen tot 350 euro voor individuen en 4.000 euro voor bedrijven.

Lees ook een reportage van de dag na de aankondiging van de scherpere maatregelen: De boa heeft nog niet zoveel te handhaven

Andere uitzonderingen op het verbod zijn, zoals al eerder aangekondigd, onder meer vergaderingen van het parlement en gemeenteraad, waarbij niet meer dan honderd man aanwezig mogen zijn, en begrafenissen, crematies, huwelijken en religieuze bijeenkomsten, waarbij niet meer dan dertig man aanwezig mogen zijn. Wel moeten ook dan alle aanwezigen anderhalve meter afstand houden.

Veel onduidelijkheid

Er was de afgelopen vier dagen veel onduidelijkheid over de maatregelen die het kabinet maandagavond aankondigde. De aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid bleek nog te moeten worden vastgelegd in 25 noodverordeningen, waarover vervolgens twee dagen is overlegd. Besloten is tot vrijwel identieke noodverordeningen, zodat de handhaving in alle veiligheidsregio’s hetzelfde is.

In de noodverordeningen staat ook dat het verboden is restaurants en andere eet- en drinkgelegenheden, sportgelegenheden, sauna’s en andere plekken waar mensen samenkomen, open te houden.

De maatregelen gaan over de openbare ruimte. Thuis geldt nog altijd het dringende overheidsadvies niet meer dan drie mensen op bezoek te hebben en ook dan afstand van elkaar te bewaren.