Brieven

Brieven

Foto AFP

Het virus doet de economie wankelen, met waarschijnlijk een diepe recessie straks. Wat opvalt is de oneerlijke verdeling van de kosten tussen de verschillende stakeholders in ons systeem. Het kapitalisme draait om de kapitaalverschaffers en aandeelhouders. Maar zodra er een grote schok optreedt, zoals ook tien jaar geleden, is het niet de aandeelhouder die het meeste aan de oplossing bijdraagt. Dat zijn de werknemers (inclusief zzp’ers), omdat zij óf worden ontslagen óf op werktijdverkorting worden gezet. En dat is de overheid (dus alle belastingbetalers) omdat die kostbare maatregelen neemt om de economische schade te beperken en te zorgen dat bedrijven die in de kern gezond zijn niet omvallen. Wat is dan de bijdrage van de aandeelhouder? Uiteraard heeft deze grote verliezen geleden: één derde van de beurswaarde is verdampt. Maar zodra op enige termijn koersen herstellen blijft hun schade redelijk beperkt. Terwijl dit herstel geen gevolg zal zijn van hun acties, maar van de offers die werknemers en belastingbetalers nu brengen. Wie verschaft daarmee het echte risicodragende kapitaal? Deze crisis bewijst opnieuw dat het tijd is de om deze stakeholders minstens zo serieus te nemen als de aandeelhouders. Dat is ook goed voor de andere problemen van onze tijd, klimaat en ongelijkheid.


econoom