2 biljoen moet de Amerikaanse economie redden. Maar is het afdoende?

Reddingsoperatie Met een bedrag van twaalf nullen wil de Amerikaanse overheid voorkomen dat de economie in een vrije val belandt. Is deze ongekend grote operatie afdoende?

Een man loopt over 5th Avenue, normaal een van de drukste straten van New York. Door de corona-uitbraak is de stad verlaten.
Een man loopt over 5th Avenue, normaal een van de drukste straten van New York. Door de corona-uitbraak is de stad verlaten. Foto Mike Segar / Reuters

De VS hebben met een bruto binnenlands product (bbp) van ruim 20 biljoen dollar nog altijd de grootste economie ter wereld. En nu moet de federale overheid een tiende van dit bbp uittrekken om haar niet te laten bezwijken onder de impact van de coronacrisis. Woensdag zou het Congres stemmen over deze ongekende reddingsoperatie van 2 biljoen dollar (een getal met twaalf nullen).

Lees ook: Naïef New York liet het virus te lang rondrazen

Het steunpakket, dat in omvang ruim twee keer zo groot is als de ‘bail-out’ van de financiële sector tijdens de kredietcrisis van 2008, moet op korte termijn massawerkloosheid en een kettingbotsing aan faillissementen van bedrijven en lagere overheden voorkomen. Niemand ontkende de noodzaak hiertoe nu het coronavirus grote delen van de economie stillegt. Wel voerden Witte Huis en Congres dagenlang moeizame onderhandelingen over de precieze invulling.

Het pakket is een combinatie van investeringen en noodleningen. Meest in het oog springende is de cheque die nagenoeg alle Amerikaanse huishoudens – topverdieners uitgezonderd – in april zullen krijgen. Een bedrag van 1.200 dollar per alleenstaande tot 3.000 voor een gezin van vier. Verder wordt een werkloosheidsverzekering opgetuigd van vier maanden, ook voor freelancers. De zorg krijgt 100 miljard.

Voor de private sector komt er een pot van 376 miljard waaruit het midden-en-kleinbedrijf tot eind juni noodleningen kan krijgen, zolang ze hun personeel in dienst houden hoeven ze deze niet af te lossen.

Grotere bedrijven die in problemen raken, kunnen terecht bij een federaal noodfonds van 500 miljard. Hiervan is 75 miljard bestemd voor getroffen sectoren als luchtvaart en toerisme.

De steun is aan strengere eisen gebonden dan bij de bail-out van 2008. Zo zal meteen duidelijk zijn welke grote ondernemingen een beroep doen en mogen zij het geld niet gebruiken om eigen aandelen te kopen.

Sentiment kan omslaan

Beurzen reageerden dinsdag al positief op het pakket, toen er nog onderhandeld werd en woensdag zette die stijging zich door. Tegelijkertijd is het de vraag of en vooral hoelang dit recordbedrag afdoende is. Trump zei dinsdag dat hij hoopt dat het land tegen Paaszondag weer gaat draaien, maar de verwachting van zijn eigen deskundigen is dat de coronacrisis nog zeker tot in de zomer aanhoudt.

Dit pakket kan nu de eerste klappen opvangen, maar is waarschijnlijk niet de laatste ingreep. Eind deze week worden nieuwe werkloosheidstatistieken bekend, waarbij verwacht wordt dat deze met 2,5 à 4 miljoen personen is opgelopen. Hoe hoger dit cijfer uitvalt, hoe sneller het sentiment weer kan omslaan.