Schouten bepleit Europese steun aan sierteelt

Landbouw Minister Schouten van Landbouw vraagt haar Europese collega’s om steun voor bloemenkwekers. De situatie is „zorgelijk”.

Op veiling Royal FloraHolland werden vorige week al massaal bloemen doorgedraaid wegens gebrek aan vraag.
Op veiling Royal FloraHolland werden vorige week al massaal bloemen doorgedraaid wegens gebrek aan vraag. Foto Lex van Lieshout/ANP

Minister Carola Schouten van Landbouw (ChristenUnie) vraagt om Europese steun aan kwekers van bloemen en planten, vanwege de „urgente en grote problematiek” die is ontstaan door de coronacrisis.

Dat schrijft ze in een brief die dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Woensdag overleggen de Europese landbouwministers in de Landbouw- en Visserijraad, ditmaal per video. In het pakket maatregelen dat de Europese Commissie onlangs aankondigde, ontbreekt het volgens Schouten aan „aandacht voor de landbouw”.

De sierteeltsector heeft het momenteel zwaar. Een groot deel van de gekweekte bloemen en planten wordt vernietigd omdat de vraag is gekelderd. Schouten stelt voor kwekers daarvoor te compenseren. Een bedrag wordt in de brief niet genoemd. Sierteelt is Nederlands derde exportproduct, met vorig jaar een waarde van ruim 6 miljard euro.

Dalende vraag

Ook in andere agrarische sectoren is de situatie „zorgelijk”, schrijft Schouten, onder meer door dalende vraag en logistieke problemen. Genoemd worden aardappelen, zuivel, suiker, eenden en visserij. Schouten onderzoekt of boeren met liquiditeitsproblemen vervroegd gebruik kunnen maken van Brusselse landbouwsubsidiegelden. Normaal gesproken ontvangen ze die pas in december.

Ook vraagt Schouten aandacht voor vertraging bij Europese binnengrenzen. Transport van onder meer vers voedsel, levende dieren en zaaizaad binnen de Europese Unie moet een „soepele doorgang” kunnen vinden, schrijft ze.