Brieven

Brieven NRC Handelsblad 24/3/2020

Covid-19 (2)

Hou dagboeken bij

Ik mis een oproep aan de gewone mensen om een dagboek bij te houden, en dan niet over alle officiële gebeurtenissen, maar over het persoonlijk leven van alledag. Dagboeken blijken later dikwijls, zoals die uit de Tweede Wereldoorlog, extra licht te werpen op de officiële geschiedenis. Ook een centraal punt om ze in te sturen lijkt me een goed idee. Zelf ben ik al begonnen.

Bloedbank

Maak uitslag bekend

Bloedbank Sanquin gaat gedoneerd bloed onderzoeken op de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19 (Bloedbank test corona-antistoffen, 20/3). De onderzochte mensen krijgen geen inzage in het resultaat. Nu lijkt het mij juist wel van belang dat de onderzochte mensen de uitslag te horen krijgen. Zij kunnen namelijk weer aan het werk gaan en doorgaan met de dagelijkse gang van zaken, immers kunnen zij niet meer besmet worden én anderen niet meer besmetten. Zo kan de economie veilig en langzaam weer op gang komen.

Coronamaatregelen (1)

Vrij jezelf in te perken

Het is niet moeilijk om elke maatregel, al dan niet terecht, te bekritiseren als onvoldoende. Maar dankzij de manier waarop de overheid nu heeft gehandeld, is er op een haast natuurlijke manier een situatie onstaan die, in praktische zin, dicht in de buurt van een lockdown komt. Maar dan eentje zonder belastende handhaving en (nog kwalijker) de noodzaak van sancties. Het gevoel mijn sociale beperkingen met eigen verantwoording en in vrijheid ten uitvoer te kunnen brengen is me heel veel waard. Als geboren socialist ben ik ook blij nu eens bewondering en lof voor dit kabinet uit te kunnen spreken.

Coronamaatregelen (2)

Alles voor onze geliefden

Arnon Grunberg deelt harde klappen uit tegenover onze levenshouding in Wij offeren alles op voor een gevoel van veiligheid (21/3). In zijn zwartgallige kijk op de menselijke inborst slaat hij de plank echter mis m.b.t. onze reactie op de coronacrisis. Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een bloeiende en beschaafde maatschappij. Als burgers een collectief verlies van veiligheid ervaren staat deze beschaving onder druk. Daarom is het soms legitiem om kortstondig vrijheden in te perken ter bescherming van deze collectieve veiligheid.

Zeker nu Covid-19 pandemisch is, de gezondheid van een behoorlijk deel van de Nederlandse bevolking bedreigd wordt en burgers niet naar de veiligheidsvoorschriften handelen. Stel dat je weet dat één van je dierbaren over enkele weken zal overlijden omdat jij door je onvoorzichtigheid in contact met anderen het virus oploopt. Zou je dan niet vrijwillig kiezen voor een quarantaine? Laat er een overheid zijn die gebiedt: even geen contact.

Euthanasie

Versoepel wetgeving

De cijfers in het interview met een intensivecare-arts worden boezemen angst in, vooral die betrekking hebben op hoog bejaarden (‘Wij schatten uw kansen laag in’, 21/3). De conclusie is duidelijk: besmette ouderen die ook nog een andere ziekte onder de leden hebben, overleven de behandeling op de intensive care vaak niet, of komen er gehavend weer uit. Dat staat mij, 86 jaar, hart-en-long patiënt, bij besmetting met Covid-19 te wachten. Ik heb er recht op pijnloos te sterven. Dat kan als de overheid per Algemene Maatregel van Bestuur bepaalt dat patiënten die dat willen via hun huisarts de beschikking krijgen over een stervenspil. En dat uiteraard zonder de nu wettelijk bepaalde rompslomp van euthanasie.

Zorg

Moet samenwerken

De geroemde concurrentie in de zorg is quatsch: juist samenwerking, zoals het overnemen van intensive care-patiënten, is van levensbelang.

Correcties/aanvullingen

Restaurant Lastage

In het artikel Ondernemen in crisistijd: ‘We deden niks online. Tot nu’ (21-3, p. E14-16) werd het Amsterdamse restaurant Lastage per abuis Ladage genoemd.