Brieven

Brieven 23/3/2020

Covid-19 (2)

Wie denkt aan lock-in?

Ter verheldering: er is een verschil tussen een ‘lockdown’ en een ‘lock-in’. China beteugelt het coronavirus met lock-in, waarbij de samenleving ingedeeld wordt in kleine compartimenten, zoals wijken, die onderling geen fysiek contact hebben. Na enkele weken wordt duidelijk waar het virus zich bevindt en waar niet. Door tijdelijke isolatie van besmette compartimenten kan het virus uitwoeden. Bij een lockdown wordt de hele samenleving beperkt in haar bewegingsvrijheid om het aantal ziektegevallen te reduceren tot de maximale capaciteit van het zorgsysteem. Een lockdown is zeer ontwrichtend voor de samenleving totdat er een vaccin beschikbaar is. Het alternatief – de lock-in – moet tenminste genoemd worden.

Kamermuziek

Uit de schatkist betaald

Hartverwarmend, uw redactioneel commentaar over de noodzaak van kunst (Quarantaine maakt de noodzaak van kunst weer voelbaar, 19/3)! Ik blijf steken bij de zin die de veerkracht van musici bejubelt die van hun huiskamer een studio maken: „kamermuziek zoals kamermuziek bedoeld is”. Nu wordt onder kamermuziek muziek verstaan die voor een klein ensemble gespeeld wordt, maar van oorsprong heeft de term niets met huiskamers te maken. Een vorst of mecenas betaalde de musici uit zijn schatkamer, vandaar de naam. Mogen wij hopen dat deze wetenschap een gunstige invloed heeft op „het steunpakket dat minister Van Engelshoven onderzoekt en voorstaat”.

Eindexamen

Iedereen een diploma

Onzekerheid over het examen vreet aan leerlingen. Terecht vraagt docent Harrie Frericks daar aandacht voor (Brieven, 20/3). Zijn oplossing – het eindexamen alleen uit een schoolbeoordeling laten bestaan – maakt echter aan die onzekerheid geen eind. Zeker, schoolbeoordelingen zijn niet minder betrouwbaar dan een centraal examen. Maar hoe zullen docenten in de voor hen nieuwe situatie omgaan met het ‘voordeel van de twijfel’? Hoe voorkom je grote verschillen tussen scholen? En hoe geef je leerlingen de zekerheid dat hun school fair zal beslissen? Als dit jaar ook een aangepast centraal examen niet uitvoerbaar is, dan is er maar één faire oplossing: iedereen een diploma, net als in 1945.

maximumsnelheid

Pak vrachtwagens aan

Fijn dat de meerderheid zich aan de nieuwe maximumsnelheid houdt (100 km/u? Dat is geen probleem, 19/3). Onverbeterlijke hardrijders zullen er wel blijven. Veel groter probleem: de overstelpende hoeveelheid vrachtwagens die als vanouds blijven doen wat de begrenzer toelaat. Namelijk: negentig kilometer per uur rijden, in plaats van de toegestane tachtig. De enige remedie lijkt mij consequente trajectcontrole op alle snelwegen. Dat kost wat, maar het levert veel meer op. Eerst in boetegeld, al zal dat snel opdrogen door veranderd gedrag, en daarna door minder vervuiling en ongevallen.

Experts (1)

Advies blind opvolgen

Dank voor het heldere stuk, André Knottnerus (Tweede Kamer, loop de experts niet voor de voeten, 19/3). In crisistijd is het van belang eenduidig en eensgezind te communiceren. Het land heeft duidelijkheid nodig. De kamer heeft de kennis niet, maar laat zich adviseren door het RIVM. Gewoon het advies opvolgen. Discussiëren doen we wel na afloop.

Experts (2)

Niet achter verschuilen

In de babbelprogramma’s spreken experts elkaar om de haverklap tegen, zetten elkaar regelmatig weg als onnozel. Neem politici niet de maat door te zeggen dat ze het advies van experts moeten volgen (Tweede Kamer, loop de experts niet voor de voeten, 19/3).

Zij mogen en moeten twisten over de geldigheid van wat de experts te berde brengen. Domweg omdat juist zij, de politici, verantwoordelijk worden gesteld voor de maatregelen die de overheid op hun advies neemt. Respect voor deskundigen moet niet verloederen tot iets voor politici om zich achter te verschuilen.

Correctie (23 maart 2020): In een eerdere versie van de brieven stond Joris Prangsma vermeld als auteur van de brief ‘Pak vrachtwagens aan’. De brief is geschreven door Nico Prangsma.