Brieven

Brieven 20/3/2020

Covid-19 (2)

En de zorgverleners?

Niemand had een maand geleden kunnen vermoeden hoe we er nu economisch voor staan, met dank aan een nieuw virus. Voor veel mensen en organisaties is dit een keihard gelag, met vooralsnog weinig perspectief. Het is goed dat de overheid ruimhartig steun wil geven, maar laten we wel een beetje kritisch blijven voor wie we dat op welke manier gaan doen. Sommige branches dienen wel erg snel astronomische claims in, hoewel ze toch ook goede tijden hebben gekend en dan ook niet aangeven extra te kunnen bijdragen. Organisaties en zelfstandigen die het echt nodig hebben moeten worden geholpen, maar laten ondernemers elkaar ook helpen door bijvoorbeeld onderlinge betalingstermijnen soepeler te hanteren en door prijzen nu niet te verhogen. We moeten het samen doen en vooralsnog vooral de mensen in de kritische beroepen zoals verpleegkundigen en anderen een hart onder de riem steken. Zij staan nu in de frontlinie en werken ongekend hard met persoonlijk risico voor een veelal beperkte vergoeding. Het is te hopen dat bedrijven en zelfstandigen de draad na deze crisis mede dankzij overheidssteun weer kunnen oppakken, maar laten we dan ook maar eens om de tafel gaan zitten om de financiële waardering van kritische beroepsgroepen voor de samenleving te heroverwegen.

Eindtoets groep acht

Slecht besluit

Het besluit om de eindtoets in groep acht van de basisschool te laten vervallen, is een heel slecht besluit (Geen eindtoets voor groep 8, 18/3). Het schooladvies dat leerlingen krijgen na groep acht is niet altijd even betrouwbaar. Het hangt af van de deskundigheid van de onderwijzer, die niet zelden druk ervaart van ouders. Een leerling die zich wil verbeteren via de Citotoets, die objectief en betrouwbaar is, krijgt die gelegenheid niet. Dat is onrechtvaardig! Ongeveer 20 procent van de uitslagen van de Citotoets wijkt af van het schooladvies. Het is onbegrijpelijk dat de minister zo’n ondoordacht besluit heeft kunnen nemen.

Taal

Wakker worden!

In NRC van 14/3 was het weer raak. Een onzijdig woord of begrip wordt in dezelfde kolom tot tweemaal toe als vrouwelijk behandeld: „Het bedrijf” vraagt werktijdverkorting „voor al haar personeel”. En: „Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven adviseert haar leden (…).” In de boekenbijlage van enkele weken geleden schreef Arthur Eaton: „Het liberalisme is in crisis. Zij heeft haar rol (…) verzaakt.” Ook naar Nederland of het Rijk wordt door medewerkers dikwijls met zij en haar verwezen: „Nederland heeft haar belang verkwanseld.” Dit gebeurt zo vaak, dat een wakkere corrector geen overbodige luxe zou zijn. Hoewel in het Nederlandse taalgebruik het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke woorden door onachtzaamheid steeds meer is vervaagd (zoals er ook tussen ‘wiens’ en ‘wier’, en tussen ‘plek’ en ‘plaats’ geen verschil meer wordt gemaakt), is het toch wel raadzaam de onzijdige woorden als zodanig te handhaven.

Correcties/aanvullingen

Covid-19 en ouderen

In het artikel Ouderen reageren vrij gelaten op de dreiging (17/3, p. 6) stond dat een plaatselijke GGD een mail had verstuurd met de boodschap dat mensen vanaf tachtig jaar die besmet raken met Covid-19 niet meer zouden worden behandeld. Dat klopt niet. De geïnterviewde doelde op een bericht over het draaiboek pandemie van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, waarin staat dat deze maatregel in geval van crisis kan worden genomen.