Bloemen massaal vernietigd

Kenzo Tribouillard / AFP

Ook de sierteeltsector heeft het zwaar door het coronavirus. De vraag naar bloemen is sterk gedaald en daardoor worden ze massaal vernietigd. Echter ontstaan er ook in deze branche creatieve initiatieven: met de actie ‘Buy flowers, not toilet paper’ roepen de telers en handelaren iedereen op om tóch dat bosje bloemen te kopen.