Brieven

Brieven 19/3/2020

Covid-19 (2)

Niets doen geen optie

Ruttes toespraak bevatte de aankondiging van maatregelen, én een wetenschappelijke theorie die hier de basis voor zou vormen: het idee van de groepsimmuniteit. Ik vind het niet zinvol om de maatregelen hiermee te onderbouwen. Het is nog onduidelijk hoe de immuniteit voor het coronavirus zich ontwikkelt en in die zin een gok. Wat we wel weten is: als je niets doet, zal het gezondheidsstelsel binnen de kortste keren overbelast raken, instorten, niet meer voor de zieken kunnen zorgen, niet voor de coronapatiënten, maar ook niet voor veel andere zieken. Er zullen veel mensen sterven, niet alleen aan corona. De praktijk van sociale distantie heeft de theorie van groepsimmuniteit helemaal niet nodig. Het motief om het gezondheidsstelsel in stand te kunnen houden is voldoende. De discussies over het aantal sterfgevallen dat de verschillende beleidskeuzes met zich mee zouden brengen, worden ook gevoerd aan de hand van het idee van groepsimmuniteit en wanneer die precies ontstaat. Omdat we dat niet weten , moeten we daar ook niet over speculeren. We weten wél zeker dat er meer mensen zullen sterven als de gezondheidszorg instort. Dat kunnen en moeten we voorkomen: #flattenthecurve.

Aalmoes

Diepe zakken?

Stuitend om op de tv drie mannen (Hoekstra, Koolmees en Wiebes) te horen pochen over hoe diep hun zakken zijn en dat waarmee ze ondernemend Nederland tegemoetkomen. Kortgeleden stonden op het Malieveld nog mensen uit de zorg en het onderwijs voor een aalmoes.