Uitkomst crisisberaad: scholen kiezen voor andersoortig onderwijs

Coronavirus Leerlingen uit groep 8, examenkandidaten en kinderen van ouders die in de zorg of het onderwijs werken, krijgen komende tijd prioriteit. En scholen willen afstandsonderwijs gaan geven.

Foto Marco de Swart/ANP

Basis- en middelbare scholen en mbo-instellingen gaan in hun onderwijs en opvang de komende tijd prioriteit geven aan kinderen van ouders die in de collectieve sector werken, leerlingen uit groep 8 en examenkandidaten. Ook hoeft het onderwijs niet meer in de klas, maar kan via (digitaal) langeafstandsonderwijs. Ze zullen zich op een andere manier van onderwijs richten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Dat is vrijdagavond afgesproken in een crisisberaad tussen de ministers van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66), de sectorraden en de vakbonden naar aanleiding van het coronavirus en het nieuwste kabinetsadvies. „We zien dat veel leraren en leerlingen ziek thuiszitten en sommige scholen sluiten”, zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, de vereniging van basisschoolbesturen. „We hebben gekeken naar wat kunnen we in deze tijd doen in het belang van goed onderwijs.”

Lees ook: Geen voetbal, wel school. Leg dat maar eens uit

Gemeenten, kinderopvangcentra en schoolbesturen zullen onderwijs en opvang voor kinderen van ouders die in de zorg, het onderwijs of bij de politie of brandweer werken, gezamenlijk moeten organiseren, zegt Van Hoepen. Over de organisatie van langeafstandsonderwijs zal de komende tijd worden nagedacht.

Vrijdag bleek dat, ondanks het kabinetsbeleid dat basis- en middelbare scholen en mbo’s open blijven, veel leerlingen toch thuisbleven. Hier kiezen zij voor vanwege lichte ziekteverschijnselen, omdat hun leraar ziek is of omdat hun ouders het onverantwoord vinden naar school te gaan.

Sommige scholen en mbo-instellingen besloten daarom toch dicht te gaan, zoals ROC Friese Poort. „De gezondheid van onze medewerkers en studenten weegt voor ons zwaar”, aldus de mbo-instelling, die in eerste instantie een week sluit. De instelling spreekt van „inconsistent” kabinetsbeleid, omdat bijeenkomsten met meer dan honderd mensen afgelast moeten worden maar in het gebouw dagelijks grotere groepen zullen zijn.