Opinie

Kloffie

Ver vóór de coronacrisis moest ik als analist in een ziekenhuis regelmatig in streng-geïsoleerde afdelingen bloed afnemen van patiënten. Daarbij gold een streng ritueel van omkleden, beschermende kleding, hoofdmasker, bril, mondkap, handschoenen et cetera. Dat moest bij iedere patiënt weer opnieuw. Op een zekere dag had ik me weer in mijn ‘ruimtepak’ gehesen, toen de koffiejuffrouw binnendenderde, gewoon in haar dagelijkse kloffie. Toen ik daar mijn verbazing over uitsprak, zei ze: „Ik kom maar heel even.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl