Kamer: steunpakket nodig voor culturele sector

Gedupeerd door coronavirus In de culturele sector werkt 60 procent als zzp’er. De Tweede Kamer wil hen helpen, nu theaters, concertzalen en musea voorlopig zijn gesloten.

Een leeg Theater Rotterdam Schouwburg donderdagavond 12 maart 2020 na het besluit van de Nederlandse overheid om in verband met het Covid-19 virus alle evenementen af te gelasten.
Een leeg Theater Rotterdam Schouwburg donderdagavond 12 maart 2020 na het besluit van de Nederlandse overheid om in verband met het Covid-19 virus alle evenementen af te gelasten. Foto Andreas Terlaak

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil vanwege de coronacrisis „een steunpakket voor de culturele sector”. Een motie van die strekking, donderdagnacht laat ingediend door D66, betekent bij kabinetsonderhandelingen een steun in de rug voor minister Van Engelshoven (Cultuur, D66).

De minister praat binnenkort met branche-organisaties over de gevolgen van het sluiten van musea en podia. De Kunstenbond heeft een site geopend waar gedupeerde zzp’ers in de culturele en creatieve sector hun afzeggingen als gevolg van het coronavirus kunnen melden.

In de donderdagnacht aangenomen motie schrijft D66-fractieleider Rob Jetten dat het afgelasten van bijeenkomsten met meer dan honderd personen „grote gevolgen heeft voor de culturele sector, waar het percentage freelancers 60 procent bedraagt”. Voor hen is vooralsnog niks geregeld, terwijl het kabinet al wel „diverse maatregelen heeft getroffen om ondernemers en werkgevers te ondersteunen” die nadelen ondervinden van de coronacrisis.

Fair pay

Eerder deze week haalde een motie waarin oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP vroegen om meer geld voor ‘loon naar werk’ in de culturele sector geen meerderheid. Voor deze zogeheten fair pay bij rijksgesubsidieerde instellingen, gezelschappen en festivals, is een bedrag nodig van 20 miljoen euro. Dat geld zou een einde maken aan onbetaald structureel overwerk en een tekortschietende beloning.

Lees ook: Geef theatermakers een minimum aan respect

Tijdens het debat werd minister Van Engelshoven door PvdA-Kamerlid Lodewijk Asscher gevraagd of zij „met het onderzoek naar de kosten van fair pay in de hand, de minister van Financiën heeft gevraagd om extra geld”. Dat soort verzoeken maakt deel uit van intern kabinetsberaad, antwoordde ze toen.

Intussen is de Kunstenbond naar eigen zeggen „in gesprek met de overheid en met Kamerleden”, om te kijken welke landelijke en gemeentelijke regelingen kunnen worden verruimd voor zzp’ers in de cultuursector. Gedacht wordt aan het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), voor ondernemers met tijdelijke liquiditeitsproblemen.