Hoekstra kan zo 90 miljard euro in de coronacrisis steken

De staat heeft diepe zakken en als het aan de minister van Financiën ligt mogen ze helemaal leeg.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën
Minister Wopke Hoekstra van Financiën Foto Bart Maat/ANP

Whatever it takes. Dat is de boodschap die minister Hoekstra van Financiën (CDA) donderdag wilde laten doorklinken op vragen wat het kabinet kan doen om de economische gevolgen van de coronacrisis te verzachten. „We zijn bereid om forse en onorthodoxe maatregelen te nemen”, was Hoekstra’s versie van de fameuze woorden van voormalig ECB-president Mario Draghi om in 2012 de eurocrisis het hoofd te bieden.

Zowel in een debat met de Tweede Kamer als tegenover de media liet Hoekstra blijken dat de budgettaire ruimte om dat soort maatregelen te moeten treffen groot is. Hij verwees naar de gezonde overheidsfinanciën en de financiële buffers die hij heeft. „Onze zakken zijn echt heel diep en ik ben bereid om ze allemaal te legen.”

Hij doelde met name op het gunstige, lage niveau van de staatsschuld van 48,8 procent van het bruto binnenlands product. Dat is op ruime afstand van de kritische Europese begrotingsnorm van 60 procent. Omgerekend in euro’s zou de overheid de staatsschuld weer met zo’n 90 miljard kunnen laten oplopen.

In een brief aan de Tweede Kamer kondigde Hoekstra, met zijn collega-minister Wiebes (Economische Zaken, VVD) en Koolmees (Sociale Zaken, D66) al een aantal nieuwe maatregelen aan om economische problemen voor met name het bedrijfsleven te verzachten. Zo wordt de al bestaande werktijdverkorting waarbij bedrijven hun medewerkers tijdelijk wat minder uren laten draaien uitgebreid, krijgen bedrijven die in liquiditeitsproblemen dreigen te komen uitstel van belastingafdracht en zal het rijk de garantstelling voor leningen aan mkb-bedrijven verruimen.

Hoeveel al deze maatregelen op de lopende rijksbegroting gaan drukken, is volgens een woordvoerder van Financiën nog niet te zeggen.

Luister ook naar deze aflevering van onze podcastserie NRC Vandaag: Leidt het coronavirus tot een economische crisis?

U kunt zich ook abonneren via Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Castbox of RSS.