Hoe leren jonge kinderen een tweede taal?

Opgevoed Elke week legt Annemiek Leclaire een lezersvraag voor aan deskundigen.

Moeder: „Mijn man en ik hebben een peuter van twee en een baby. Onze kinderen komen op dit moment niet met een andere taal dan het Nederlands in aanraking. De wereld wordt steeds internationaler en er bestaat onder meer in het onderwijs terecht aandacht voor andere talen. Dat laat wat ons betreft echter onverlet dat het belangrijk is om ook goed Nederlands te leren spreken, verstaan, begrijpen.

„Onze vraag: verhoogt het de latere taalgevoeligheid van onze kinderen als zij al op jonge leeftijd in aanraking komen met andere talen, en zo ja hoe dat het beste aan te pakken? En gaat het niet ten koste van het goed begrijpen van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld als zij nu naar Engelse muziek gaan luisteren of Engelse tv kijken? Vanaf welke leeftijd zou het nut hebben om in aanraking te komen met een andere taal en wat zou het precieze voordeel ervan zijn?”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen). Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Onderdompelen in de taal

Sharon Unsworth: „Af en toe een Engels liedje spelen haalt niet zoveel uit. Als u kinderen op deze leeftijd al een vreemde taal wilt bijbrengen, moet u ze in die taal onderdompelen. Bijvoorbeeld door een gastouder of eventueel een au pair te zoeken die een andere taal spreekt. Daardoor wordt alles wat een kind meemaakt automatisch ook in die tweede taal geduid. En moet het die taal ook voortdurend in interactie gebruiken.

„Die onderdompeling heeft geen nadelig effect op het Nederlands. Sterker: zoals u in uw vraag al suggereert, zijn kinderen die met twee talen opgroeien vaak beter in staat om over taal te denken en spreken dan kinderen die met één taal opgroeien. Maar zelfs zonder dergelijke onderdompeling zien we dat kinderen die in contact komen met andere talen op de basisschool vaak positiever staan tegenover het leren van taal, en tegenover mensen die andere talen spreken.

„Oudere kinderen leren trouwens sneller een vreemde taal dan jongere kinderen, doordat ze meer cognitieve capaciteiten hebben.”

Tweetalige omgeving

Elma Blom: „Er is in de wetenschap veel discussie over wat het beste moment is om een tweede taal te leren. Of je als baby, peuter of op de lagere school begint, lijkt niet zoveel uit te maken. Grofweg kunnen we stellen dat het vanaf de puberteit moeilijker wordt. Met name accentloos een nieuwe taal leren en de grammaticale regels van de nieuwe taal zijn lastig als je wat ouder bent.

„Taalleervermogen wordt wel in verband gebracht met ‘kritische periodes’ in de ontwikkeling waarin de hersens als raampjes openstaan om iets te leren.

„Wilt u in een ééntalig huishouden van uw kinderen in een andere taal native speakers maken, moet u ervoor zorgen dat ze voldoende aanbod krijgen van voldoende kwaliteit en de taal actief gebruiken, bijvoorbeeld in een tweetalig kinderdagverblijf, of een tweetalige naschoolse opvang, zodat ze met leeftijdgenootjes de taal spreken.

„De vraag is of u dan niet liever een andere taal kiest. Engels behoort tot dezelfde taalfamilie als het Nederlands, en bovendien pikken ze dat gaandeweg wel op, het is zo aanwezig overal. Wilt u uw kinderen echt taalgevoeliger maken, kies dan voor onderdompeling in een heel andere taal, zoals Spaans of Chinees. Zolang ze ook maar voldoende in aanraking komen met hun moedertaal, gaat dat niet ten koste van de ontwikkeling ervan.”

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.