Brieven

Brieven

Illustratie Hajo

Opnieuw is er discussie over het onderwijs in de talen van onze buurlanden (Verwaarloos de vakken Frans en Duits niet langer, 3/3). En opnieuw valt het op dat daarin wordt afgegeven op ‘science en tech’, onder meer door briefschrijver Leontien Schul (Rijkdom aan ideeën, Brieven, 9/3), die betoogt dat scholen de humaniora veronachtzamen terwijl ze zich uitsluitend richten op wetenschap en techniek (en Engels). Mij dunkt dat het tegengestelde eerder het geval is: er is veel te weinig aandacht voor science en tech. Er zitten zo ongeveer nul bèta’s en techneuten in de Tweede Kamer. Toch is er in de technologie en de wetenschap dezelfde „rijkdom aan ideeën”te vinden die de briefschrijver zoekt in het Frans en het Duits. De leveranciersketen van ASML, de Nederlandse fabrikant van chipsmachines, bestaat voor een groot deel uit Duitse bedrijven, waardoor de gemiddelde techneut breder Europees georiënteerd is dan de briefschrijver blijkbaar denkt. Ik vermoed zelfs dat meer techneuten Plato of Russell gelezen hebben dan alfa’s Newton of Einstein. Dus wie is hier eenkennig? Pleiten voor beter onderwijs in het Frans of het Duits hoeft dus niet ten koste te gaan van onderwijs in andere vakken.