Ombudsman: verbeter voorzieningen opvanglocaties asielzoekers

Asiel Wachttijden bij de IND zijn zo opgelopen, dat de asiellocaties voor kort verblijf volgens de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman moeten verbeteren.
Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.
Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Foto Lex van Lieshout/ANP

De verblijfslocaties van asielzoekers die wachten op de start van hun asielaanvraag moeten worden verbeterd. Daartoe roepen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman dinsdag op in een brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Door lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zitten asielzoekers lang op locaties die zijn bedoeld voor korte opvang, schrijven Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD). De brief roept op om de voorzieningen in deze locaties op hetzelfde niveau te brengen als de voorzieningen in reguliere asielzoekerscentra.

In de brief roepen de ombudsman en -vrouw op voorzieningen in zogenoemde ‘pre-pol locaties’ te verbeteren. Deze hebben minder voorzieningen dan normale asielzoekerscentra: volgens de ombudsman is privacy er schaars en is er nauwelijks dagbesteding voor asielzoekers. Ook ontvangen ze geen leefgeld.

Negenduizend asielzoekers wachten volgens de ombudsman en -vrouw momenteel tot hun aanvraagproces begint. De lange wachttijden veroorzaken volgens de twee onrust bij asielzoekers. De procedure hoort binnen een paar weken te starten, maar sommige asielzoekers wachten bijna twee jaar. Ze schrijven dat dit tot grote onzekerheid bij volwassen bewoners en kinderen leidt. „Wij hebben grote zorgen over de opgelopen wacht- en behandeltijden en de gevolgen hiervan voor asielzoekers”, aldus Van Zutphen en Kalverboer.

Lees ook: ‘Traag, chaotisch, onhelder, onwetend: de IND wankelt’

Chaos bij de IND

Bij de IND heerst al langer chaos: uit een interne nota en een extern onderzoek bleek vorige week dat de dienst slecht functioneert. Door personeelstekorten zijn wachttijden van asielaanvragen opgelopen. Bovendien zijn cijfers van de dienst onbetrouwbaar en zouden computersystemen niet goed werken.

De IND zal dit jaar naar verwachting 70 miljoen euro kwijt zijn aan achterstanden bij asielaanvragen, fors meer dan de 17 miljoen euro die staatssecretaris Broekers-Knol eerder noemde. Asielzoekers kunnen dwangsommen eisen wanneer hun asielaanvraag langer duurt dan de wettelijke zes maanden die ervoor staan.